Uitnodiging door KBO afdeling Trouwlaan.

Beste leden KBO afdeling Trouwlaan en alle andere belangstellenden,

 

Graag nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst:

‘Wijs met medicijnen’

 

Op 15 oktober 2018 om 13.30 uur .

We beginnen met een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.

 

Deze bijeenkomst biedt ouderen die verschillende medicijnen gebruiken meer informatie over veilig en goed medicijngebruik.

 

Apotheker G.W.J. Heymeijer geeft antwoord op uw vragen en hij geeft advies en tips over hoe u uw medicijnen veilig en zo effectief mogelijk kan innemen.

Bovendien ontvangt iedere bezoeker gratis het boekje ‘Wijs met medicijnen’ met weetjes, tips en praktische adviezen over goed geneesmiddelengebruik.

 

Deze bijeenkomst vindt plaats in Het Zuiderkwartier en start om 14.00 uur. De bijeenkomst wordt georganiseerd door KBO Trouwlaan ,met ondersteuning van activiteitennetwerk OudZuid.

In  samenwerking met de seniorenorganisatie KBO-PCOB en apothekersbrancheorganisatie KNMP.

 

Het programma van de bijeenkomst is als volgt:

  • Apotheker Heymeijer gaat kort in op de werking en bijwerkingen van medicijnen, de wisselwerkingen die medicijnen kunnen hebben en hoe u medicijnen juist kunt gebruiken. Ook het gebruik van hulpmiddelen zoals een medicijndoos komt aan bod.

  • Na de pauze wordt er ook in gegaan op wat u zelf kan doen aan uw medicijngebruik. Hoe kunt u bepaalde klachten aanpakken zonder medicijnen te gebruiken?

  • Waar kunt u betrouwbare informatie vinden en waar vindt u een duidelijk leesbare bijsluiter? Daarnaast komt het gesprek met de arts aan de orde.

  • Een goede communicatie met uw arts en uw apotheker is essentieel. Welke problemen komt u tegen en wat kunt u daar zelf aan doen?

Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bea Martens telefoon 06-51 69 82 22

 

We zien u graag tijdens deze middag

Het bestuur van KBO Trouwlaan

 

 

Antwoordstrook

Ja, ik kom naar de themabijeenkomst ‘wijs met medicijnen’:

Naam:…………………………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………….

Wilt u dit strookje voor 10 oktober inleveren aan de balie van
Het Zuiderkwartier Wassenaerlaan 38


Terug naar de startpagina