WEST SOCIAAL BEST SOCIAAL

In deze nieuwe rubriek gaan we in op voorzieningen, tegemoetkomingen en faciliteiten die lang niet bij iedereen bekend zijn. Want we willen graag mondige burgers zijn. Ook in het onverhoopte geval als er een brief van de deurwaarder op de mat ligt. In die branche zijn belangrijke ontwikkelingen gaande. Vooral in de sfeer van vroeghulp.

 

”Financiële brandpreventie is ons doel”

 

Tekst en foto Guus van Gorp Als kind wil menigeen  politie-agent, piloot  of verpleegster worden, maar deurwaarder? Dat komt slechts bij weinigen op. Toch voelt Michel Van Leeuwen zich als een vis in het water in zijn vak als gerechtsdeurwaarder waarin hij al ruim 20 jaar actief is: vooral om mensen te helpen hun leven weer op de rit krijgen. “Vaak geeft in contact komen met deurwaarders een schokeffekt, maar veelal kan het de start voor effectieve hulp zijn. Juist dat kan voor veel mensen de ‘trigger’ zijn om eindelijk eens hun problemen aan te pakken, bijvoorbeeld ten gevolge van echtscheiding. Regelingen treffen is nu ons belangrijkste doel, ook omdat bestaande vroeghulp-trajecten bij gemeentes door personeelsproblemen steeds vaker haperingen vertonen,

 

Met 12 kantoren en meer dan 400 medewerkers is Flanderijn het grootste zelfstandige gerechtsdeurwaarderskantoor in Nederland, sinds 2006 ook met voor Brabant een kantoor in Tilburg.

 

Vele veranderingen. Michel van Leeuwen is al tientallen jaren in het vak werkzaam. Hij heeft de maatschappij flink zien veranderen en daarmee ook zijn vak “Door de individualisering van de maatschappij, met flink doorgeschoten materialisme, zijn mensen veel gemakkelijker geld gaan uitgeven. Veel mensen hebben hun financiën goed onder controle, maar onbezonnenheid ligt levensgroot op de loer. En niet alleen bij jongeren. Ook bij ouderen, vooral nu via sociale media ‘afer pay’, dus achteraf betalen weer meer in zwang komt. Niet goed inspelen op tegenvallers kan dan grote consequenties hebben. Ook vluchtgedrag, zoals enveloppen niet openen kan dan er uiteindelijk toe leiden dat de deurwaarder op de stoep staat”.

 

Vroegtijdige hulp

 

In Nederland kan iedereen in Nederland een incassobureau beginnen, maar het vak van gerechtsdeurwaarder is beschermd en vereist een zware studie op HBO-niveau. Voortdurende bijscholing  is vereist om je gerechtsdeurwaarder te mogen blijven noemen en ook zijn er meerdere gedragsprotocollen. Daarin is bijvoorbeeld opgenomen dat er niet voortijdig onnodig druk mag worden uitgeoefend. Ook richtlijnen voor het verkrijgen van gegevens en respect voor privacy maken deel uit van dat strakke regelregime, want er is ook een “Kamer voor Gerechtsdeurwaarders” om bij stelselmatige overtredingen maatregelen op te leggen, bijvoorbeeld: berisping, schorsing etc. 

 

Vakbekwaamheid kun je leren, belangrijker zijn de eigenschappen die je van nature in je moet hebben.  “De belangrijkste is gevoel voor hoor en wederhoor, want het is een absoluut misverstand dat mensen met schulden rechteloos zijn als de deurwaarder op de stoep staat. Daar is natuurlijk een heel traject aan voorafgegaan: want veel mensen reageren te laat op aanmaningen, maar ook in dat stadium zijn schulden nog oplosbaar.

Die dienstverlening, opgesteld met een aantal branchegenoten noemen we ‘My Financial Support’ en brengt met bijpassende begeleiding een uitweg uit schulden. Want lang niet iedereen is zich bewust van zijn financiele rechten,zoals huurtoeslag of bijzondere bijstand. Tegelijkertijd hebben veel maatschappelijke organisaties,met name woningbouwverenigingen hun preventieve beleid bijgesteld, bijvoorbeeld via huisbezoeken door woonconsulenten: ter voorkoming van huisuitzetting door huurschulden.”

 

  • Meer weten: www.nibud.nl,tilburg@flanderijn.nl, telefoonnummer Flanderijn Tilburg, 088-209 2250. Maatschappelijk werk: www.imwtilburg, ookmet een vestiging in wijkgebouw Kruispunt, Sinopelstraat 1 Tilburg-West.

     

         

 


Terug naar de startpagina