Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 28 november

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 28 november

 


Het bestuur nodigt je uit voor deze Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden in de La Sallezaal van het Cultureel Centrum.

Aanvang: 14.00 uur


Agenda:

 1. Opening door voorzitter Staf van Aelst
 2. Mededelingen door voorzitter Staf van Aelst, waaronder:

  – Resultaat evaluatie meerdaagse reis naar het Teutoburgerwald en voorstel reis 2019 door André Moors vanuit de betreffende werkgroep
  
– Viering 50-jarig bestaan in voorjaar 2019
 3. Mededelingen door secretaris Aleida Wijkenga, waaronder:
  
– Het ook dit jaar weer bezorgen van kerstattenties bij onze oudste leden
  
– Kerstviering
  – Nieuwjaarsbijeenkomst
 4. Vaststelling van de contributie 2019

  De contributie is al sinds 2010 niet meer verhoogd. En de financiële positie van onze vereniging is gelukkig nog steeds goed te noemen. 

  Wat de toekomst betreft, zijn er een paar onzekerheden, zoals:
  – Moeten wij meer contributie gaan afdragen aan KBO-Brabant?
  
– Wat zijn de financiële consequenties voor onze vereniging als de verbouw- of 
 nieuwbouwplannen van het Cultureel Centrum doorgaan?

  Toch stellen wij voor om het contributiebedrag ook in 2019 te handhaven op € 18,-- voor leden en € 10,-- voor gastleden.
  Een verhoging van de contributie op langere termijn is bij voorbaat niet uit te sluiten.
 5. Rondvraag / Sluiting / Pauze / Presentatie bibliotheek

  Na de pauze wordt er vanuit de bibliotheek (Theek 5) door Carla Bellaard een presentatie gegeven over de verrassende mogelijkheden van de bibliotheek.
  Aansluitend word je de gelegenheid geboden de bibliotheek te bezoeken waar nadere informatie en uitleg wordt gegeven.


 

 

Aanmelden voor de vergadering

Om organisatorische redenen stellen wij het op prijs als je vóór maandag 26 november aanstaande aan ons doorgeeft of je de Algemene Ledenvergadering bijwoont. 


Dat kan door een mailtje te sturen naar amoors@planet.nl

Als je geen mail hebt, dan is telefonisch aanmelden bij hem ook mogelijk via telefoonnummer 0652180388.


Terug naar de startpagina