22 januari 2019

KBO-Brabant: Contant betalen moet kunnen

Dinsdag 15 januari 2019 spreekt de Tweede Kamer over het gebruik van contant geld in de samenleving.

De Nederlandse Bank is bezorgd over het snel dalende gebruik van contant geld. Minder dan vier betalingen worden nog contant gedaan. Steeds vaker wordt contant betalen in de ban gedaan. In steeds meer winkels, het openbaar vervoer zoals bij het kopen van een buskaartje en zelfs bij gemeentekantoren. Ongebreidelde digitalisering kan ertoe leiden dat kwetsbare consumenten achterblijven en mogelijk zelfs helemaal worden uitgesloten van het betalingsverkeer.

Veel senioren vinden het prettig om wekelijks een vast bedrag op te nemen en het als leefgeld te gebruiken. Ze houden hiermee overzicht op de uitgaven. Ook is het handig bij stroomstoringen e.d. Een deel van de ouderen geeft aan moeite te hebben met het pinnen.

Van de andere kant ziet KBO-Brabant ook de voordelen van cashloos betalen, bijvoorbeeld voor de veiligheid. Geld is en blijft echter een wettelijk betaalmiddel en moet wat KBO-Brabant betreft naast het cashloos betalen mogelijk blijven. Leo Bisschops, voorzitter: ‘Contant geld heeft een maatschappelijke functie die niet altijd door een betaalpas kan worden overgenomen’.