16 maart 2023

16 maart: Nationale Plasdag

KBO-Brabant is partner van de Toiletalliantie, samen met ruim twintig maatschappelijke organisaties. Deze Alliantie wil bereiken dat er voldoende openbare en opengestelde toiletten in Nederland zijn. Het moet goed geregeld worden in Nederland. Want wat de reden ook is: het is zorgelijk dat mensen ervoor kiezen (alleen) thuis te blijven, omdat ze niet zeker weten of er een toilet beschikbaar is

Op 16 maart is de Nationale Plasdag. Deze dag is bedoeld om plasproblemen bespreekbaar te maken en bewustwording te creëren voor de uitdagingen van mensen met (in)continentieproblemen.

Voor meer informatie, klik hier voor het persbericht, en klik hier voor de uitslag van het representatieve onderzoek dat is gehouden over dit thema onder Nederlanders.