10 september 2019

Eigen bijdrage zorg

Op 12 september komen de leden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijeen voor het Algemeen Overleg over de eigen bijdragen in zorg.  In een brief aan de leden van de commissie  vragen wij de minister:

  • Systeemverantwoordelijkheid te nemen en de gemeenten aan te spreken op de juiste uitvoering van de Wmo met inachtneming van bestaande jurisprudentie.
  • Om een goede monitoring van de gevolgen van het abonnementstarief op te zetten.
  • De specialist ouderengeneeskunde vrij te stellen van het eigen risico zodat ouderen thuis passende zorg en ondersteuning krijgen.
  • De mondzorg weer toegankelijk te maken door mondzorg in de basisverzekering op te nemen.

Lees hier de brief