19 april 2019

Alleen AOW betekent verborgen armoede

Hans van Dijk is cliëntondersteuner bij KBO-Brabant. Hij helpt ouderen met hun huishoudboekje en ziet een groeiende groep ouderen die er door de toenemende vaste lasten financieel niet meer uitkomt. Honderdduizenden senioren die moeten rondkomen van alleen AOW, al dan niet aangevuld met een klein pensioen, hebben het financieel zwaar. Stijgende huren, toenemende zorgkosten en een hogere belasting op de dagelijkse boodschappen drukken op hun karige budget. De schaamte onder deze groep is groot. Economisch onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek stelde eind 2017 dat 176.000 huishoudens met alleen AOW een zwakke inkomenspositie heeft. Op 19 april was hierover een uitzending – NPO 2 – bij Omroep Max.