22 juni 2020

Armoede debat

46.000 seniorenhuishoudens nog steeds onnodig onder bijstandsniveau

Woensdag 24 juni vervolgt de Tweede Kamer het Algemeen Overleg over armoede en schulden in Nederland. KBO-Brabant wil dat er nu eindelijk iets geregeld wordt voor de ruim 46.000 seniorenhuishoudens die géén aanvullende inkomensvoorziening (de zogenoemde  AIO) krijgen, terwijl ze daar wél recht op hebben.

Het overleg is de voortzetting van de vergadering van 18 juni. Daarin werd het onderwerp al kort aangestipt. KBO-Brabant vraagt nu aan alle partijen en de Staatssecretaris om spoed in dit dossier.   

Wat houdt de AIO-regeling in?

Iedere inwoner van Nederland bouwt, zolang hij in Nederland woont, per jaar tot zijn pensioengerechtigde leeftijd 2% AOW-recht op. Wanneer iemand bijvoorbeeld tien jaar in het buitenland heeft gewoond en dan weer terugkeert naar Nederland, ontvangt hij/zij in principe 20% minder AOW. Om dat aan te vullen bestaat er een aanvullende inkomensvoorziening, de AIO. Die AIO is er ook voor een echtpaar van wie één van de partners al wel AOW ontvangt en de andere nog niet. Ook dan is er mogelijk recht op een aanvullende uitkering, zeker wanneer de jongere partner geen inkomen heeft. De AIO-regeling is namelijk een bijstandsregeling met alle voorwaarden die daarbij horen.

Op 3 februari 2020 werd tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer, waaraan ook KBO- Brabant deelnam, het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Ouderdomsregelingen Ontleed’ besproken. Uit het rapport bleek dat in 2018 van de 90.000 mensen die recht hadden op een AIO-uitkering 46.000 daarvan er geen gebruik van maakten. Het niet-gebruik werd door de Rekenkamer ingeschat tussen de 48 en 56%. Onbekendheid met deze regeling is de meest voor de hand liggende reden. Tijdens die hoorzitting kwam ook de oplossing naar voren. Immers, gegevens over deze ‘niet-gebruikers’ zijn te vinden in de bestanden van o.a.  de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst en gemeenten.

KBO-Brabant pleitte er voor om door bestandsvergelijking rechthebbenden actief persoonlijk te benaderen en hen te wijzen op hun recht op een aanvullende uitkering. De minister wees dat af omdat hij, gelet op privacywetgeving, bestandsvergelijking “niet-proportioneel” achtte.

KBO-Brabant vraagt zich af hoelang de minister 46.000 huishoudens nog in de kou wil laten staan; 46.000 huishoudens in Nederland die onder het bijstandsniveau leven omdat hun privacy voor de minister belangrijker zou zijn! Naar alle waarschijnlijkheid denken belanghebbenden daar zelf heel anders over.

KBO-Brabant, en wij stonden daarin zeker niet alleen, blijft pleiten voor een regeling waarin mensen die geen gebruik van de AIO maken terwijl ze daar waarschijnlijk wel recht op hebben, op basis van bestandsvergelijking actief gewezen worden op hun recht. Daarbij wijzen wij er bovendien op dat juist deze mensen, die onder het bijstandsniveau moeten leven, vervolgens aankloppen bij de gemeenten voor allerlei andere inkomensondersteunende voorzieningen. Waarom zo ingewikkeld als het gemakkelijk kan?

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.