29 januari 2019

Cliëntondersteuners

Cliëntondersteuners helpen mensen met een zorg- of hulpvraag de weg te vinden in het woud aan regelingen voor zorg en welzijn. Ze moeten daarbij onafhankelijk – vanuit het belang van de zorgvrager – kunnen denken en werken. Uitgangspunt is dat de cliëntondersteuner er is om samen met mensen helder te krijgen wat er nodig is aan zorg en ondersteuning en om te bekijken hoe dat het beste geregeld kan worden. De cliëntondersteuners van KBO-Brabant werken volledig onbetaald, onafhankelijk en zijn gecertificeerd. Zij hebben een HBO-niveau en een opleiding cliëntondersteuning van KBO-Brabant gevolgd. Omdat het vrijwilligers zijn worden zij informele cliëntondersteuners genoemd.

Autonomie formele cliëntondersteuning onder druk
Cliëntondersteuning wordt ook geboden door beroepskrachten (formele cliëntondersteuning). De beroepskrachten ervaren dat de belangen van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders vaak voorrang krijgen en hun onafhankelijke positie beperken, zo blijkt uit recent onderzoek van beroepsvereniging BCMB onder ruim tweehonderd ondersteuners.  Daarnaast is 15% van de respondenten verantwoordelijk voor het opstellen van de beschikking waarin wordt vastgesteld hoeveel zorg hun cliënt krijgt. Eén op de vier beroepskrachten ervaart dat zij niet levensbreed kunnen werken. Zij vinden dat ze niet kunnen ondersteunen bij vragen over bijvoorbeeld wonen of vervoer.

Kamervragen D’66
Kamerlid Vera Bergkamp van D’66 heeft hierover Kamervragen gesteld. Minister Hugo de Jonge geeft in zijn brief van 25 januari aan dat hij de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning wil versterken. Hij stelt dat de onafhankelijkheid van de functie ten minste met zich meebrengt dat de cliëntondersteuner niet dezelfde functionaris mag zijn als degene die de beslissing neemt in een individueel geval. Hij vindt het verder van belang dat informele en formele cliëntondersteuners goed samenwerken en dat gemeenten mensen goed voorlichten over het bestaan van zowel formele als informele cliëntondersteuning.

KBO-Brabant gaat hierover in gesprek met het ministerie van VWS.