16 mei 2022

Behoud contant geld

Op vrijdag 13 mei is KBO-Brabant geïnterviewd over het belang van behoud van contant geld om mee te kunnen betalen. In dit bericht vindt u het thema nader toegelicht.

In totaal zijn er 2,5 tot 3 miljoen mensen in Nederland die om diverse redenen grotendeels of volledig zijn aangewezen op betalen met contant geld. Dit betreft kwetsbare groepen, waaronder groepen ouderen, mensen met een fysieke of geestelijke beperking, laaggeletterden en laag opgeleiden. Daarnaast zijn er mensen die de voorkeur geven aan betalen met contant geld.

KBO-Brabant neemt samen met andere belangenorganisaties (ouderenorganisaties, andere consumentenorganisaties, ondernemers, De Nederlandse Bank en de banken) deel aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

Binnen het MOB hebben we ons er hard voor gemaakt dat de komende vijf jaar het gebruik van contant geld blijft bestaan. Er is een convenant tussen de banken, ondernemers en belangenorganisaties.

Wat we hebben bereikt

  • Contant geld blijft
  • Er zijn geen kosten voor het opnemen van contant geld; geld opnemen blijft dus gratis.
  • Er zijn 4000 geldautomaten in Nederland. Binnen een straal van 5 km is voor bijna alle mensen een geldautomaat bereikbaar.

KBO-Brabant blijft zich hier hard voor maken samen met de andere organisaties. Want contant geld speelt voor veel ouderen een belangrijke rol.

Waarom behoud van contant geld

In coronatijd werd omwille van de veiligheid betalen met de pinpas populair. Betalen met de pas nam toen sterk toe (van 50% naar 80%).

Momenteel neemt het gebruik van contant geld weer licht toe. Waarom?

Mensen in kwetsbare posities, waaronder groepen ouderen, ervaren het volgende:

  • Alles wordt steeds duurder (gas, boodschappen). Mensen moeten blijven rondkomen en willen weten wat ze uitgeven. Ook mensen met een middeninkomen. Met contant geld zijn je uitgaven overzichtelijker. Dan zie je wat je in je portemonnee hebt.
  • Niet alle mensen hebben vertrouwen in betalen met de pinpas.
  • Privacy; mensen vinden dat de bank niet hoeft te weten waar zij hun geld aan uitgeven (want dat is zichtbaar bij pinnen).
  • Niet iedereen is vaardig met pinnen. Of vergeet de pincode.
  • Mensen die vanouds gewend zijn om te betalen met contant geld, willen dat graag zo blijven doen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal het gebruik van contant geld nog lang blijven bestaan. Alleen al omdat ook in het buitenland nog veel contant geld gebruikt wordt.

Klik hier voor het programma van Studio 040 over dit item.

Klik hier voor het convenant tussen de banken, ondernemers en belangenorganisaties.