30 november 2021

Ontvangt u ABP-pensioen?

Goed nieuws! KBO-Brabant wil als zelfstandige vereniging van 125.000 senioren met een eigen kieslijst kandidaten leveren voor de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan ABP. Om toegelaten te worden als vereniging, hebben we eerst 500 ondersteunende handtekeningen van ABP-gepensioneerden nodig. Bent u dat? Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ook zo’n ondersteunende handtekening aanlevert. Wilt u dan een formulier invullen?

Onze pensioenfondsen staan voor de grootste sociale stelselherziening in de geschiedenis. In het belang van alle deelnemers, werkend en gepensioneerd, strijden wij voor uw belang: een waardevast collectief pensioen, ambitieuze reductie van overhead- en beleggingskosten en meer inspraak van pensioendeelnemers op het beleid van het fonds. KBO-Brabant beschouwt deelname aan de verkiezingen voor verantwoordingsorganen als een logische vertaling van onze ambitie en het ligt voor de hand om te beginnen bij het grootste pensioenfonds van Nederland: Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Doet u mee?
Klik hier voor het formulier. Vul het in en retourneer het aan ons. Dat kan:

  • Gescand per mail (dit heeft onze voorkeur), onder vermelding van ‘formulier ABP’ naar info@kbo-brabant.nl
  • Per gewone post ((postzegel niet nodig):
    KBO-Brabant
    Antwoordnummer 13001
    5200 VE  ’s-Hertogenbosch

Bij voorbaat hartelijk dank!