7 juni 2019

Bestrijding pensioenmisverstanden

Onze collegavereniging Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) zet zich al honderd jaar in voor de pensioenbelangen van (toekomstige en huidige) gepensioneerden en neemt actief deel in het maatschappelijk debat over (aanpassing van) ons pensioenstelsel. NBP constateert dat dit debat niet altijd op feiten en op juiste informatie wordt gevoerd. Deze notitie dient om enige grote misverstanden te bestrijden, zoals het bestaan van gegarandeerde pensioenen. Van harte aanbevolen!

Notitie bestrijding pensioenmisverstanden