14 mei 2020

Bezoek kwetsbare ouderen

De algemene regel is: ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en bij mensen met een kwetsbare gezondheid. Ook mensen met dementie vallen in deze groep. Er geldt voortaan echter een uitzondering voor kwetsbare mensen die zelfstandig wonen én een klein sociaal netwerk hebben. Zij mogen wel één of twee vaste bezoekers ontvangen.

KBO-Brabant is blij met deze enigszins versoepelde maatregel, maar om de mogelijkheden daarvan ten volle te benutten, is wel regie nodig door de gemeentelijke overheid. KBO-Brabant heeft daarom samen met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), Alzheimer Nederland, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de seniorenverenigingen FASv, KBO-PCOB en NOOM een brief gestuurd naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de minister van VWS.

Klik hier voor de brief.