15 november 2021

Boosterprik eerder verstrekt

Boostervaccinatie wordt eerder verstrekt, maar niet te vroeg gejuicht

 

Alle mensen van 60 jaar en ouder kunnen een boostervaccinatie krijgen. Mensen van 80 jaar en ouder worden als eerste uitgenodigd om deze extra prik vanaf 19 november te halen (eerst was dat vanaf 6 december 2021). Ook medewerkers in de zorg krijgen een boostervaccinatie aangeboden. In navolging van deskundigen zoals Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar uitbraken van infectieziekten en internist-infectioloog in het Radboudumc, is KBO-Brabant blij dat de boosterprik eerder beschikbaar komt voor 80+’ers. Wij zitten op het vinkentouw ten aanzien van de praktische uitwerking. Zo mogen mensen die aan de beurt zijn meteen ook hun partner (ook als zij jonger dan 80 zijn) meenemen naar de GGD-locatie. Wij willen graag dat de mantelzorger (60-79 jaar) hiervoor ook in aanmerking komt

Minder acceptabel is dat de grote groep senioren van 60-79 jaar waarschijnlijk pas in januari en later aan de beurt komt. Hiervoor zal KBO-Brabant in het tweewekelijkse overleg met het ministerie van VWS op 16 november aandacht vragen. Dat geldt ook voor ouderen die gespikkeld wonen (bewoners vallen deels onder de instellingsarts en deels onder de huisarts) of woonachtig in een zorginstelling zonder eigen arts. Voor hen starten de vaccinaties begin januari 2022, want de huisarts, de GGD en instellingarts moeten overleggen wie de vaccinatie geeft in de instelling. KBO-Brabant zal ervoor pleiten dat zij een uitnodiging krijgen van de GGD zodat mensen met vervoersondersteuning eerder dan januari 2022 naar een GGD-locatie kunnen gaan. Gisteren bleek uit een technische briefing aan de Tweede Kamer dat de leeftijdscategorie 60-79 jaar pas in januari tot en met mei aan de beurt is. Dit is eveneens een teleurstellend bericht.

Thuiswonende mensen vanaf 60 jaar
De Gezondheidsraad adviseert de boostervaccinatie als extra bescherming tegen ziekenhuisopname door het coronavirus. Dat is volgens de Gezondheidsraad nodig omdat ouderen na de basisserie van één of twee vaccinaties een iets minder hoge bescherming hebben dan andere leeftijdsgroepen. En omdat de bescherming van de vaccins na verloop van tijd licht afneemt. Een boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om de bescherming  op peil te houden. Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming.

Uitnodigingen
De boostervaccinatie van 60-plussers die thuis wonen gaat van oud naar jong. Mensen van 80 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om vanaf 19 november een afspraak te maken voor de boostervaccinatie bij de GGD.

Heeft u een partner? Dan kunt u gelijktijdig een afspraak maken voor uw partner als uw partner  in aanmerking komt voor de boostervaccinatie (60 jaar is of ouder). Bespreek dat met de GGD als u de afspraak maakt.

Kunt u niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-locatie komen? Dan krijgt u nog een aanvullend bericht voor vaccinatie aan huis vanaf januari 2022. U hoeft nu nog niets te doen. Kunt u zelf naar een GGD-priklocatie komen? Maak dan een afspraak bij de GGD. U bent dan sneller aan de beurt.

In december start het uitnodigen van mensen van 60 tot en met 79 jaar voor de boostervaccinatie. Dit gaat van oud naar jong. Nadat senioren, zorgmedewerkers en medische risico-groepen aan de beurt zijn geweest, kan iedereen die jonger is dan 60 jaar en dat wil een boostervaccinatie krijgen.

Woont u in een zorginstelling met een eigen arts?
Dan ontvangt u de uitnodiging van de instelling en de prik van de arts. Instellingen die er klaar voor zijn kunnen vanaf eind november starten met vaccineren. Instellingen die meer voorbereidingstijd nodig hebben starten wanneer ze er klaar voor zijn.

Woont u in een instelling waar de bewoners deels onder de instellingsarts vallen en deels onder de huisarts? Dan overleggen de huisarts, de GGD en de instellingsarts wie u de boostervaccinatie geeft in uw instelling. De vaccinaties starten vanaf begin januari 2022.

Woont u in een zorginstelling zonder eigen arts? Dan ontvangt u de vaccinatie van de GGD in de instelling. De vaccinaties starten vanaf 1 januari 2022.

Boostervaccinatie met mRNA-vaccins
Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: BioNTech/Pfizer of Moderna. Ongeacht het vaccin waar ze eerder mee zijn geprikt. U kunt niet zelf kiezen met welk vaccin u de boostervaccinatie krijgt.

Tijd tussen eerste vaccinatie(s) en de boostervaccinatie
De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden na de laatste coronavaccinatie(s) gegeven worden. Heeft u corona gekregen na uw vorige vaccinatie(s)? Dan moet er 6 maanden tussen uw besmetting en de boostervaccinatie zitten. Voor de griepprik en de pneumokokkenprik geldt dat deze 2 weken voor of na de boostervaccinatie gegeven kan worden.

Bron: Rijksoverheid boostercampagne

Klik hier voor een document van de rijksoverheid over de boosterprik. Dit bevat ongeveer dezelfde tekst als hierboven.

De GGD Brabant-Zuidoost heeft ook duidelijke informatie staan op de website: klik hier.

Oproep KBO-Brabant aan Afdelingen

Wij roepen Afdelingen op om waar mogelijk leden te ondersteunen deze prik zo snel mogelijk te halen, bijvoorbeeld door vervoer voor hen te regelen, als zij daar problemen mee hebben.