18 februari 2020

Brief naar minister

Onze collega organisatie KBO Gelderland stuurde op 13 februari een brief naar minister Van Nieuwenhuizen over verlopen rijbewijzen van senioren die met de auto naar het buitenland willen reizen. In de Algemene Vergadering van KBO Gelderland was een motie aangenomen: de minister wordt verzocht het CBR opdracht te geven ‘om op korte termijn aan deze onrechtmatige toestand een einde te maken’.

Uiteraard ondersteunt KBO-Brabant deze ingediende motie van harte.
Wij houden zelf ook de vinger aan de pols met betrekking tot de rijbewijzen. Op een aparte pagina van de website vindt u hierover informatie: klik hier.

Klik hier voor de brief en hier voor de motie.