29 augustus 2023

Voortaan CAO-loon voor pgb-hulpverleners

De Centrale Raad van Beroep deed een uitspraak met grote impact: hulpverleners die uit het eigen sociaal netwerk worden ingehuurd met een pgb Wmo moeten voortaan CAO-conform worden betaald in plaats van op basis van het minimumloon.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft deze ingrijpende uitspraak gedaan in twee zaken. In beide zaken trad oud-bestuursrechter Bert van ’t Laar (foto) van de Juridische Helpdesk van KBO-Brabant als gemachtigde op. De uitspraak van de CRvB heeft verstrekkende gevolgen voor cliënten met een pgb Wmo die hulpverleners uit het eigen sociaal netwerk inhuren, maar deze niet meer mochten betalen dan het minimumloon. De hoogste bestuursrechter heeft bepaald dat de beloning voortaan conform CAO dient plaats te vinden. Ook voor mensen die nu geen hulp krijgen via de Wmo wegens personeelstekorten kan deze uitspraak soelaas bieden.

Niet toereikend

Een uurtarief uit het persoonsgebonden budget (pgb) dat gelijk is aan het minimumloon is níet toereikend om adequate ondersteuning in te kopen, velde de hoogste rechter als oordeel. “Tot nu toe hanteerden meerdere gemeenten een tarief dat gelijk is aan het minimumloon bij hulpverlening door bijvoorbeeld een partner of familielid vanuit een pgb Wmo”, vertelt Bert van ’t Laar. “De CRvB stelt nu dat de hoogte van het pgb-uurtarief moet worden vastgesteld aan de hand van de cao’s die gelden voor hulp bij huishouden of begeleiding.”

Huishoudelijke hulp

In de afgelopen jaren zijn de tarieven voor inzet van iemand uit het eigen sociale netwerk bij een persoonsgebonden budget Wmo fors verlaagd, in tegenstelling tot de tarieven voor de zorgaanbieders. In verschillende gemeenten wordt het minimumloon toegepast, zoals in de gemeente Etten-Leur waarover één van de zaken ging. Daar heeft de CRvB nu een einde aan gemaakt. “Voor huishoudelijke hulp moet het tarief volgens de Raad 17,72 euro per uur zijn”, zegt Van ’t Laar. “Etten-Leur gaat tot nu toe uit van een minimumloon van 13,40 euro per uur. Gemert-Bakel en andere gemeenten in de Brabantse Peel betalen nu circa 16,75 euro voor individuele begeleiding. Dat uurloon moet voortaan 20,83 euro per uur worden. Gemeenten die een minimumloon hanteren voor begeleiding of hulp bij huishouden moeten dit na deze uitspraak van de CRvB aanpassen. Dat is heel goed nieuws voor al die zorgverleners uit eigen kring die nu nog tegen het lage minimumloon moeten werken.”

Erg blij met uitspraak

KBO-Brabant is erg blij met de baanbrekende uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep. “Deze uitspraken maken dat mensen uit het eigen netwerk eerder geneigd zullen zijn om Wmo-hulp te verlenen”, zegt KBO-Brabant-directeur Wilma Schrover. “Die ouderen kunnen dan langer thuis blijven wonen. Het gaat ook nog eens de wachttijden tegen. Dat is mooi nieuws, want die zijn momenteel erg lang.” Bert van ’t Laar is ook blij met de uitspraak, maar hij geeft nog wel één waarschuwing mee: “Mensen met een pgb Wmo moeten die hogere vergoeding zélf opeisen bij hun gemeente!”

U kunt onderstaande voorbeeldbrieven gebruiken om een hoger tarief te vragen voor:
1) Huishoudelijke ondersteuning
2) Begeleiding

Voorbeeldbrief aan gemeente over tarief huishoudelijke ondersteuning: klik hier

Voorbeeldbrief aan gemeente over tarief begeleiding: klik hier