9 november 2020

Debat over Langer Thuis

Woensdag 11 november vond in de Tweede Kamer een belangrijk debat plaats over Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo.  Het was een overvolle agenda met 23 bespreekpunten, zoals het abonnementstarief Wmo (€ 17,50 voor huishoudelijke ondersteuning en andere Wmo-zorg), dementie, mantelzorg, ondervoeding, toekomst zorg thuiswonende ouderen en meer. Klik hier om het terug te kijken. Klik hier voor informatie van de Tweede Kamer over het debat.

KBO-Brabant en de Koepel Gepensioneerden vinden dat in de VWS-begroting van 2021 de zorg en ondersteuning van thuiswonende ouderen weinig aandacht krijgt. Wij zijn van mening dat thuiswonende ouderen te weinig merken van de ingezette actieprogramma’s van minister De Jonge. In Brabant hebben programma’s als Langer Thuis, Eén tegen eenzaamheid en Thuis in het verpleeghuis nog niet geleid tot zichtbare verbeteringen.

Impact sociaal isolement is groot
KBO-Brabant is van mening dat in deze tijd alles op alles gezet moet worden om de gevolgen van sociaal isolement op te vangen. De eerste coronagolf met beperkende maatregelen heeft veel impact gehad op de kwaliteit van leven van ouderen. Zo bewegen ouderen veel minder, is er meer sprake van ondervoeding in de thuissituatie en hebben ouderen ziekenhuiszorg uitgesteld. Wat KBO-Brabant betreft moet er op korte termijn duidelijkheid komen.

Maatregelen

  1. Motiveer dat ouderen gebruik kunnen blijven maken van kleinschalige activiteiten in hun eigen ‘bubbel’.
  2. Er moet duidelijkheid komen over hoe ouderen elkaar in hun buurtgebouwen verantwoord kunnen ontmoeten.
  3. Veel ouderen komen niet in het ziekenhuis vanwege vervoersproblematiek. In 2019 kon 26% van de ouderen het ziekenhuis niet bereiken (CBS, okt. 2020). In 2020 zal dat percentage veel groter zijn.
  4. Maak duidelijk dat bezoek aan polikliniek en huisarts veilig is.
  5. Motiveer ouderen om te blijven bewegen.
  6. Zorg voor eenduidige informatie.
  7. Faciliteer veilige ontmoetingsbijeenkomsten.

Wij  hebben samen met de Koepel Gepensioneerden gereageerd op een aantal agendapunten zoals:

  1. Advies aan Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: klik hier
  2. Domeinoverstijgende samenwerking Wlz en Wmo/Zvw: zie hier het Position Paper

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.