23 maart 2023

Debat over woon- en zorgplannen

Op 23 maart vindt in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over woon- en zorgplannen voor ouderen. Hierbij staat het Wonen, Ondersteuning en Zorg (WOZO-programma) van de ministers Conny Helder en Hugo de Jonge centraal. KBO-Brabant heeft bij een aantal Kamerleden haar zorgen geuit over andere:

  • Sterke basiszorg voor ouderen vraagt om meer tijd voor de patiënt en geriatrische kennis in de eerste lijn
  • Huidige problemen in de zorg en ondersteuning verdienen snelle actie (lange wachtlijsten in de verpleeghuizen, onvoldoende Wmo-ondersteuning thuis, de druk op wijkverpleegkundigen is groot, mantelzorgers zijn overbelast, de complexiteit van regelgeving blijft onverminderd groot, de schotten tussen zorgwetten bestaan nog steeds)
  • Het verpleeghuis verdwijnt. Ondanks de sterk groeiende vraag naar verpleeghuiszorg wil het kabinetsbeleid geen extra verpleeghuisplaatsen meer realiseren. Dit brengt grote risico’s met zich mee. Voor de ouderen zelf, maar ook voor de zorgketen
  • Bouw van 290.000 ouderenwoningen stokt (170.000 nultredenwoningen zonder trappen, 80.000 geclusterde woonvormen zoals hofjes en 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken (Wlz-thuis)

Kijk het debat live op :

Klik hier