8 april 2019

Tweede Kamerdebat over zorgverzekering op 10 april

Senioren krijgen door de hoge zorgkosten en gefragmenteerde wet- en regelgeving niet de zorg die zij nodig hebben, zo schreven wij in een mail op woensdag 3 april aan Tweede Kamerleden. Aanstaande woensdag 10 april debatteert de Tweede Kamer namelijk over de zorgverzekeringswet en wij wilden de Kamerleden een aantal vragen voor de minister s meegeven.

De zorg is te duur voor minima, aldus voorzitter Leo Bisschops. Hoewel het tegengaan van de stapeling van zorgkosten een belangrijk streven van het huidige kabinet is, zien wij dat veel senioren de compensatiemaatregelen zoals de zorgtoeslag, gemeentepolissen en tegemoetkomingen ziektekosten niet kennen. De complexiteit is immens zegt Leo Bisschops. Daarnaast vallen (stijgingen van) zorgkosten, zoals aanvullende premies, eigen risico en eigen bijdrage algemene voorzieningen buiten de compensatiemaatregelen. Dit heeft tot gevolg dat senioren met een laag inkomen zorg mijden. Circa 20% van de ouderen in Brabant bevindt zich op of net boven de armoedegrens en voor hen is de zorg te duur.

Het aanbod van zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen wordt in sterke mate bepaald door de woonplaats en de zorgverzekeraar. Gefragmenteerde wet- en regelgeving zijn een hinderpaal voor integrale en passende zorg. Er is geen ‘recht’ op integrale zorg voor kwetsbare ouderen thuis. Nergens staat beschreven op welke zorg je als oudere mag rekenen.

Wij willen dat er duidelijkheid komt over de ketenprogramma’s voor zorg voor ouderen thuis. Deze zouden net zoals integrale zorg voor mensen met diabetes of COPD buiten het eigen risico moeten vallen, zo stellen wij. Daarnaast vragen wij of een volledige inkomensafhankelijke premiestelling aan de voet mogelijk is zodat het rondpompen van geld met zorgtoeslag en andere compensatiemaatregelen niet meer nodig is. De juiste zorg op de juiste plek moet ook voor ouderen binnen handbereik liggen.