19 juni 2020

Draaiboek Code Zwart

Wat gebeurt er als IC’s het aantal patiënten niet meer aan kunnen?

Artsenorganisaties KNMG en FMS publiceerden 16 juni jl. het Draaiboek Code Zwart met selectiecriteria als IC’s het aantal patiënten door de corona-pandemie niet meer aan kunnen. In de meest extreme situatie (fase 3) zijn medische criteria alleen niet meer genoeg om te bepalen wie er opgenomen wordt op de IC. Het draaiboek beschrijft de drie voldoende overwegingen die een rol mogen spelen bij de keuze als er geen plaats is.

  1. Eerst wordt gekeken hoe lang mensen naar verwachting IC-zorg nodig hebben. Patiënten waarvan verwacht wordt dat ze minder lang op de IC zullen liggen krijgen voorrang. Op deze manier worden meer patiënten geholpen en dus meer levens gered.
  2. Als er op basis hiervan geen onderscheid gemaakt kan worden tussen patiënten, krijgen medewerkers in de zorg die COVID-19 hebben voorrang. Voorwaarden hierbij zijn dat zij door hun werk veel risicovol contact hebben gehad met corona-patiënten en zichzelf daarbij onvoldoende konden beschermen, omdat er een gebrek aan persoonlijk beschermingsmateriaal was.
  3. Als er dan nog steeds meer patiënten dan IC-plekken zijn, schrijft het draaiboek voor dat iemand van een jongere generatie voor gaat boven iemand van een oudere generatie. Deze afweging komt voort uit de gedachte dat iedereen gedurende het leven dezelfde levensfases zou moeten kunnen doorlopen. Het verschil tussen generaties wordt uitgelegd in generaties van 20 jaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een kind een IC-plek nodig heeft, dat kind – in geval er geen plek meer is – voorrang krijgt boven iemand uit een oudere generatie die op dat moment ook een IC-plek nodig heeft. Voorwaarde daarbij is dat beide patiënten in alle opzichten, zoals overlevingskans en opnameduur, gelijkwaardig zijn.

Overwegingen die geen rol spelen
De artsenorganisaties beschrijven in het rapport welke niet-medische redenen géén rol mogen spelen. Het doet er bijvoorbeeld niet toe of iemand door ‘eigen schuld’ IC-zorg nodig heeft. Ook doen persoonlijke relaties, iemands financiële situatie of sociale of juridische status, etniciteit, nationaliteit of sekse er niet toe.

Standpunt KBO-Brabant: leeftijd mag geen rol spelen
KBO-Brabant betreurt het dat dan juist leeftijd in generaties van 20 jaar er wel toe doet. Dit is leeftijdsdiscriminatie. Hoewel de meeste ouderen hun plekje willen afstaan aan hun/een kind en dit dichtbij de intuïtie van mensen ligt, zijn wij van mening dat leeftijd geen rol mag spelen. Gelukkig vinden wij de huidige minister voor medische zaken, Martin van Rijn, aan onze zijde. Het is bovendien heel lastig uitvoerbaar, vooral rondom de afkappunten 20, 40 en 60 jaar. Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant: ‘Het gaat om onmogelijke keuzes. Wie kies je als een 58- én 60-jarige verpleeghuismedewerker kortdurend een IC-bed nodig hebben en er maar één bed is?’

Daarnaast is KBO-Brabant van mening dat het een hypothetische situatie moet blijven. Er is een zorgplicht en door de edelmoedigheid van Duitsland zijn wij vooralsnog niet in zo’n situatie geraakt. Gelukkig heeft Duitsland meer IC-plekken per inwoner ter beschikking dan Nederland en eerder heeft bondskanselier Angela Merkel haar hulp aangeboden.

KBO-Brabant betreurt ook dat deze maatschappelijke discussie rondom leeftijd gevoerd moet worden en dat de artsenorganisaties KNMG en FMS de weg naar Brabant niet hebben weten te vinden. Ouderen in onze provincie zijn zwaar getroffen door het coronavirus. Dit gaat over Brabantse ouderen, maar niet met Brabantse ouderen.

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.