11 juli 2022

Drie gezonde levensjaren erbij

Op vrijdag 8 juli vond in het Provinciehuis de Dag van de Gezondheid plaats, georganiseerd door de Provincie Brabant, Slimmer Leven en BrabantAdvies. Natuurlijk was KBO-Brabant van de partij om een bijdrage te leveren. Het doel van de provincie Noord-Brabant is: drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030.

Gezondheid is allang niet meer alleen het domein van de zorgprofessionals. Er is een veel holistischere benadering ontstaan waarin mensen vanuit allerlei domeinen en de gewone leefwereld samenwerken rondom gezondheid en vitaliteit. Tijdens de Dag van de Gezondheid was hier volop aandacht voor.  Het gaat erom dat we vanuit de leefwereld samenwerken rond gezondheid en vitaliteit.

Verbinden
Nu komt het volgens gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van landbouw, natuur en voeding erop neer dat alle pilots opgeschaald worden en dat alle organisaties elkaar weten te vinden. KBO-Brabant is al volop aan de gang. Op lokaal niveau wordt hierbij volop samengewerkt met sportcoaches, (oud-)fysiotherapeuten en -huisartsen en mbo-studenten. Twee dingen brengen wij onder de aandacht:

Vitaliteitsdagen

  • 13 september in Berlicum georganiseerd door BRES
  • 22 september in Nuenen georganiseerd door Synergiek en LEV-groep
  • 28 september in Loon op Zand georganiseerd door KBO Kaatsheuvel

Themabijeenkomsten over een Gezonde leefstijl

  • 19 juli in Berlicum door Ria van Dijk, diëtiste Keer diabetes om