18 juni 2020

Financiële strop

Belastingverdrag Nederland-Duitsland financiële strop voor ruim 60.000 gepensioneerden

De bedoeling van het op 12 april 2012 in Berlijn gesloten verdrag tussen Nederland en Duitsland was goed: het vermijden van dubbele inkomstenbelasting en het voorkomen van het ontgaan van inkomstenbelasting (in gewoon Nederlands: voorkomen dat inkomstenbelasting wordt misgelopen). Echter, de uitwerking van het verdrag dreigde toen al dramatisch uit te pakken voor ruim 60.000 Nederlanders met een klein Duits pensioen. Op 1 januari 2017 trad het verdrag in werking en de dreiging werd bewaarheid. Bezwaren van gedupeerde actievoerders, aangevoerd door de heer Joop Beuting uit Lievelde, hebben tot dusverre niets uitgehaald.

 

Loze belofte van staatssecretaris

Bij de behandeling van het nieuwe belastingverdrag in de Tweede Kamer op 11 juni 2014 beloofde toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes nog dat niemand enig financieel nadeel van het verdrag zou ondervinden. Later zou die belofte loos blijken, want Nederlanders met een Duits pensioen tot € 15.000,- per jaar gingen er wel degelijk op achteruit. Als gevolg van het verdrag vallen deze gepensioneerden niet langer onder de gunstiger Duitse belastingvoorwaarden, maar zijn ze nu verplicht om over hun Duitse pensioen in Nederland inkomstenbelasting te betalen. Afhankelijk van het belastbaar inkomen betekent dit jaarlijks een financieel nadeel van minimaal € 250,- tot meer dan € 3.000,- per gedupeerde per jaar. Dit wordt bevestigd door Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten te Doetinchem die een doorrekening van acht willekeurige cases heeft gemaakt. Nederlanders met een groter Duits pensioen vanaf € 15.000,- per jaar mogen deze inkomsten, zoals voorheen, aan blijven geven bij het Finanzamt in Duitsland en behouden dus wel de voordelen van het Duitse belastingstelsel.

 

Politici horen, zien en zwijgen

Sinds 2014 poogt de heer Beuting bij de politiek van links tot rechts gehoor te vinden voor deze discriminatoire en onrechtvaardige uitwerking van het verdrag voor Nederlanders met een kleiner Duits pensioen. Omdat zijn pogingen – ondanks wederom loze beloften van diverse politici – niet tot enige actie leidden, heeft hij zelf de pers benaderd en gedupeerde medestanders gevonden. Het leidde tot meerdere publicaties in onder meer De Gelderlander, MAX Magazine, huis-aan-huis-bladen en ledenmagazine ONS van seniorenvereniging KBO-Brabant, én tot aandacht voor het onrecht bij televisieprogramma’s als Hallo Nederland, Omroep MAX en Hollandse Zaken. Politici hebben het dus langs meerdere wegen kunnen zien en horen, maar desondanks duurt hun zwijgen en daarmee het onrecht voort.

 

Oproep aan Kabinet en Tweede Kamer

KBO-Brabant doet namens de heer Beuting en andere gedupeerden een dringende oproep aan Kabinet en Tweede Kamer om met de nodige voortvarendheid een einde te maken aan dit onrecht door de kennelijk onbedoelde en daarom slordige bepaling terzake in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland aan te passen of de effecten ervan op andere wijze te mitigeren.

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.