21 juni 2019

Geen eigen risico

Steeds meer mensen met een complexe zorgbehoefte wonen thuis. De huisarts is het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene medische zorg voor kwetsbare ouderen. Wanneer de problematiek van de patiënt complexer wordt en daarmee de huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is expertise van een specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk. De specialist ouderengeneeskunde ziet deze patiënten bijvoorbeeld tijdens een vast spreekuur in de huisartsenpraktijk of tijdens een huisbezoek. Voor de zorg van de huisarts en wijkverpleegkundige geldt geen eigen risico, maar voor de specialist ouderengeneeskunde wel.

KBO-Brabant pleit voor het debat over de basisverzekering op 26 juni a.s. voor het buiten het eigen risico houden van de zorg van de specialist ouderengeneeskunde, de ergotherapeut en de medicatiebeoordeling. Arme ouderen moeten in staat worden gesteld om langer thuis te wonen met de juiste zorg en ondersteuning. Door de inzet van de specialist ouderengeneeskunde worden (spoed)ziekenhuisopnames voorkomen. De ergotherapeut zorgt voor aangepaste huizen waardoor ouderen minder snel naar het verpleeghuis gaan. De medicatiebeoordeling voorkomt dat ouderen door medicatiefouten in het ziekenhuis worden opgenomen.  Er moeten geen financiële barrières opgeworpen worden bij de inzet van de deze zorgvormen, aldus voorzitter Leo Bisschops van
KBO-Brabant. De juiste zorg op de juiste plek moet binnen handbereik zijn. Wij hebben dit onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamerleden als input voor het debat.