25 november 2021

Gezonder leven voor iedereen

KBO-Brabant tekent regioakkoord Gezondheidsbevordering en preventie!

Donderdag 25 november heeft onder grote belangstelling de Kick-off van ‘Vitaal in Brainport’ plaatsgevonden. KBO-Brabant was één van de 70 betrokken organisaties die tijdens deze feestelijke bijeenkomst het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ tekende om samen de schouders te zetten onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport-regio tenminste drie extra jaren leven in goede gezondheid. En waarin de gezondheidsverschillen met 20% zijn afgenomen.

Dat er ingrijpende en duurzame veranderingen nodig zijn binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg is inmiddels bij de meesten bekend. Samen staan we voor deze uitdaging. Afgelopen jaar hebben Coöperatie Slimmer Leven, GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’, GGD Brabant-Zuidoost en gemeente Eindhoven daarom het initiatief genomen om een regioakkoord op te stellen met daarin een gezamenlijke visie/missie, veranderaanpak en afspraken rondom gezondheidsbevordering en preventie. Tijdens de Kick-off van ‘Vitaal in Brainport’ is het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ ondertekend door de vier initiatiefnemers namens hun achterban. Daarnaast hebben 70 individuele organisaties zich gecommitteerd aan deze gezonde beweging en zetten dit kracht bij met een handtekening onder het akkoord. KBO-Brabant is één van deze organisaties en neemt hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gezamenlijk streven we naar zoveel mogelijk deelnemers en merkbaar resultaat voor de inwoners.

Samen voor gezonde leefstijl in gezonde omgeving

De kracht in de regio ligt bij het samen werken aan een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Er is veel energie en er zijn talrijke initiatieven op het gebied van gezondheid, vitaliteit en preventie van gemeenten, wijken, scholen, ondernemers, verenigingen, bedrijven en inwoners. Ook binnen KBO-Brabant zijn we met vitaliteitsdagen actief op dit gebied en werken we samen met onderwijsinstituten. Mbo-studenten Sport en Beweging zetten zich samen met vrijwilligers vitaliteit in om de gezondheidssituatie van senioren in beeld te brengen. KBO-Brabant wil graag activiteiten samen oppakken, van elkaar leren en groter kunnen maken wat goed werkt.

Aanhaken op beweging

Vitaal in Brainport pakt dit op en zorgt ervoor dat we samen sterker staan en dat gezond leven een permanente beweging wordt die onze regio kenmerkt. En dat dit goede initiatief aanstekelijk werkt voor iedereen. Wil je ook aanhaken? Neem dan contact op via info@slimmerleven.org.