27 juli 2022

Handreiking corona buurthuizen

Dorps- en buurthuizen en jongerencentra – en natuurlijk seniorenverenigingen zoals die van KBO-Brabant – vervullen een essentiële rol binnen onze samenleving. Het zijn plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, zich kunnen ontplooien, elkaar steunen en steun kunnen ontvangen en hun hobby’s kunnen uitoefenen. Deze locaties zijn ook essentieel voor sociaalwerkorganisaties om hun activiteiten uit te voeren en ondersteuning te bieden. Het is dan ook van groot belang dat deze ontmoetingsplekken open blijven, juist ook in het geval van een opleving van het coronavirus.

Sectoren dragen zelf een grote verantwoordelijkheid om (preventieve) maatregelen en voorbereidingen te treffen en zo generieke overheidsmaatregelen te voorkomen. Daarom hebben Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) gezamenlijk een handreiking opgesteld, die is afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze Handreiking Toekomstbestendig coronabeleid in dorps- en buurthuizen en (sociale) ontmoetingsplekken helpt vrijwilligers, uitbaters, eigenaren en besturen om op verantwoorde wijze de deuren open te houden als de coronasituatie verergert.

Ook KBO-Brabant gebruikt deze handreiking als basis voor activiteiten.

Klik hier voor de website van Sociaal Werk Nederland voor het volledige bericht, daar staat ook de actuele versie van de handreiking.