2 juni 2021

Heropening buurthuizen 5 juni

Het ministerie van VWS heeft een handreiking ter beschikking gesteld over veilige heropening van buurthuizen.

Voor mensen die afhankelijk zijn van zorg/ondersteuning is gedurende de lock-downs zoveel mogelijk gezorgd dat er continuïteit van zorg en ondersteuning geboden werd. Algemene voorzieningen met sociaal-maatschappelijke/ welzijns-functionaliteiten waren echter gesloten. Dat gold ook voor de plekken waar je vrij binnen kan lopen om even een krant te lezen, een kopje koffie te drinken, gezelschap of een luisterend oor te vinden, en gezamenlijke activiteiten te doen. Deze lichte, laagdrempelig vormen van ontmoeting worden vaak gefaciliteerd door vrijwilligers in buurt-/dorpshuizen.

Tijdens de algehele lockdown bleef het mogelijk om in buurthuizen (weliswaar onder strikte voorwaarden) besloten activiteiten te organiseren (dagbesteding en individuele ondersteuning), gericht op maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen. Het ging daarbij om ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking, dak- en thuislozen, mensen met psychische problematiek en mensen die eenzaam zijn.

Inmiddels kunnen we in Nederland stap voor stap versoepelen volgens het openingsplan. De eerste twee stappen uit het openingsplan zijn inmiddels genomen. Er kan steeds meer. Dit betekent dat ook meer (binnen)locaties de komende tijd onder voorwaarden hun deuren kunnen openen voor een bredere doelgroep.

Vanaf stap 3 van het Openingsplan mogen buurt-, dorp- en gemeenschapshuizen weer meer activiteiten organiseren. Dat kan alleen op een veilige manier als er in elk buurthuis oog blijft voor de basis- en aanvullende maatregelen. Zolang het grootste deel van Nederland nog niet (volledig) gevaccineerd is, blijven maatregelen nodig. De handreiking schetst de kaders waarbinnen buurt- en gemeenschapshuizen hun deuren vanaf 5 juni kunnen openen.

De Handreiking is opgesteld in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners.

Klik hier om de handreiking te lezen.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.