9 maart 2021

In hoger beroep

Woensdag 10 februari 2021 heeft de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de bodemprocedure die Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn gestart tegen de Nederlandse Staat. Vandaag, 9 maart, besloten beide organisaties hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak.

Beide belangenorganisaties hebben betoogd dat de eis voor extra buffers in de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese pensioenrichtlijn (IORP), waardoor pensioenen al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs gekort. Zij vinden dat de Nederlandse pensioenwetgeving ten onrechte té zware eisen stelt aan pensioenregelingen. Deze pensioenregelingen worden behandeld alsof ze gegarandeerd zijn, terwijl ze dat in de praktijk allerminst zijn. De vele gedupeerde deelnemers hebben dat inmiddels persoonlijk ondervonden.

Het onterecht opleggen van te zware eisen verhoudt zich niet met de Europese regelgeving, de IORP-richtlijn. In de eerste bodemprocedure gaf de rechter eisers deels gelijk en deels niet. Kern van de uitspraak was: pensioenfondsen die regelingen zonder garanties uitvoeren en/of niet verzekeren, bestaan in Nederland niet. Tegen deze uitspraak gaan eisers in beroep, want zij zijn stellig van mening dat deze pensioenregelingen wel bestaan!

Het team van advocaten dat namens eisers optreedt bestaat uit mr. Koen Vermeulen (GMW advocaten) en prof. dr. mr. Hans van Meerten, hoogleraar Europees pensioenrecht en eveneens advocaat.

KBO-Brabant is met 125.000 leden een van de grootste seniorenverenigingen in Nederland.

De Stichting PensioenBehoud behartigt de pensioenbelangen van gepensioneerden in ons land.

Eisers worden in hun procedure financieel ondersteund door de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) en vele andere organisaties en particulieren.

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren?  Klik  hier voor meer informatie. En klik  hier om direct een donatie te doen.

Klik hier voor de PDF met het vonnis.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.