26 februari 2020

In Zembla op 13 februari

De woonsituatie van de heer Jansen uit Volkel in de nieuwsuitzending Zembla van 13 februari jl. over Langer Thuis maakte veel indruk. Hij zei dat hij graag naar een bejaardenhuis wil voor wat aanspraak en hulp. De heer Jansen heeft weinig hulp en doet daarom een groot beroep op zijn huisarts. De huisarts noemt het ‘verdrietig’ dat de heer Jansen nog thuis woont. Door een gebrek aan woonvormen zitten in veel gemeenten ouderen eenzaam en alleen thuis. In Volkel ligt het al enkele jaren stil wat woningbouw betreft.

KBO Volkel actief
Aan KBO-Afdeling Volkel ligt het niet. Voorzitter Marius Wijdeven brengt de noodzaak van nieuwbouw van woningen voor ouderen in Volkel al jaren onder de aandacht. Het aanbod van woningen sluit niet aan bij de vraag. Wijdeven pleit voor woongroepen in het centrum van Volkel waar ouderen gemeenschappelijke ruimtes kunnen delen en elkaar kunnen helpen. Hij roept niet alleen, maar neemt vooral actie. Hij heeft er mede voor gezorgd dat een geluidswet (in verband met vliegbasis Volkel) die voor een bouwstop zorgde, werd opgeheven. Hierdoor waren er geen barrières meer voor de gemeente Volkel om te bouwen in het centrum van Volkel. Sinds 2014 zijn er wel woningen gebouwd zoals in Volkel-West. “Maar dat is geen locatie voor ouderen”, zegt Wijdeven. “Die locatie is veel te ver van het centrum. Senioren willen in de buurt van de drie A’s (arts, apotheek en AH of Aldi) en/of geclusterd wonen”.

Woonwensenavond
KBO Volkel heeft in september 2017 een woonwensenavond en een onderzoek georganiseerd. De bijeenkomst werd niet alleen bezocht door senioren, maar ook door medioren (50-65 jaar). De veronderstelling dat ouderen te weinig nadenken over hun toekomst is pertinent niet waar. De woonwensen zijn in kaart gebracht en het rapport is aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders. Ook heeft KBO Volkel meermaals overlegd met gemeentelijk bestuurders en ambtenaren van Uden en de provincie Noord-Brabant. Helaas gaan processen tergend langzaam, zoals uit de reportage van Zembla blijkt. Wel is de gemeente nu bereid om na te denken over nieuwbouw voor ouderen in het centrum van Volkel. KBO-Brabant hoopt van harte dat de heer Wijdeven als voorzitter van KBO Volkel na al zijn inspanningen en zaaiwerk mee gaat oogsten.