17 april 2020

Onderzoek corona en rouw

Onderzoek invloed corona op rouwverwerking

Veel mensen overlijden in deze tijd zonder dat naasten en anderen goed afscheid kunnen nemen. PalZon (Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland) en Erasmus MC willen onderzoeken wat dit voor nabestaanden betekent.

KBO-Brabant werkt mee aan dit onderzoek. Vooral in Noord-Brabant en Limburg is het aantal mensen dat overlijdt door het coronavirus groot, maar ook als mensen overlijden door andere aandoeningen is afscheid nemen van een dierbare in de huidige situatie extra moeilijk. Om te kunnen begrijpen wat dit betekent, is het belangrijk om nu na te gaan hoe mensen deze situatie ervaren en wat het met ze doet, zodat we lessen kunnen trekken voor de toekomst.

Als u recent heeft meegemaakt dat een naaste van u is overleden, door het coronavirus of door een andere aandoening, zouden wij het zeer op prijs stellen als u uw ervaringen wilt delen met de onderzoekers. Dat kan door het invullen van een vragenlijst. Het invullen kost u ongeveer 15 minuten. Wij hopen dat u hier in deze moeilijke periode tijd voor vrij kunt maken.

De link naar de vragenlijst is https://erasmusmcsurvey.erasmusmc.nl/mgz/ls/index.php/421446.

Dank u wel en veel sterkte!

KBO-Brabant, Stichting PalZon en Erasmus MC