13 maart 2019

Oplossing CBR in zicht?

Op dinsdagavond 12 maart heeft de vaste commissie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met minister Van Nieuwenhuizen gesproken over de chaos bij het Centraal Bureau Rijbewijzen (CBR). Belangrijkste resultaten: gedupeerden mogen hun schade verhalen op het CBR en onderzocht wordt of het oude rijbewijs zijn geldigheid kan behouden zolang vertraging bij de afgifte van het nieuwe te wijten is aan het CBR. Precies zoals KBO-Brabant eerder bepleitte. 

Al geruime tijd en in toenemende mate maken onze leden kenbaar met welke problemen zij te kampen hebben bij het CBR.  Regelmatig komt het voor dat het rijbewijs van een 75-plusser zelfs verloopt, ondanks tijdige aanvraag van het nieuwe rijbewijs. Het wachten op een geldig rijbewijs heeft gevolgen voor de participatie van ouderen. Het oppassen op kleinkinderen, mantelzorg en vrijwilligerswerk komen in het geding, bovendien vergroot het de eenzaamheid onder ouderen.

Deze verontrustende signalen van senioren hebben geleid tot onze deelname aan het rondetafelgesprek hierover in de Tweede Kamer in februari en aan de voorbereiding op het vervolgdebat met de minister gisterenavond.

Wij hebben bij de commissie bepleit dat:

  • de lange wachttijden bij het CBR met spoed worden opgelost;
  • de minister toekent dat het oude rijbewijs geldig blijft zolang het CBR de aanvraag voor verlenging nog niet heeft afgehandeld;
  • de extra kosten van door het CBR gedupeerden (extra keuringen, extra reiskosten, etc.) worden vergoed door het CBR;
  • een seniorvriendelijke dienstverlening van het CBR van groot belang is;
  • ook de papieren versie van een aanvraag goed moet verlopen; veel senioren werken weliswaar met DigiD, maar niet allen zijn hiermee vertrouwd.

De minister heeft gisteren toegezegd dat een schadevergoeding kan worden geclaimd bij het CBR voor de extra kosten die zijn gemaakt als gevolg van het falen van het CBR. De minister staat welwillend tegenover behoud van de geldigheid van het oude rijbewijs zolang het CBR de aanvraag voor verlening niet tijdig afhandelt terwijl die aanvraag wel aan alle vereisten voldoet. Over dit laatste gaat zij in gesprek met politie en justitie. Binnen drie weken komt uitsluitsel hierover.

Wij willen senioren helpen bij het indienen van een schadeclaim bij het CBR en roepen gedupeerden op zich per e-mail te melden bij info@kbo-brabant.nl o.v.v. van ‘Schadeclaim CBR’ of telefonisch op nummer (073) 644 40 66.