6 mei 2020

Kennisinstituut in Brabant

KBO-Brabant heeft onderstaand bericht gestuurd aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer, met het oog op de behandeling donderdag 7 mei a.s. van het voorstel van SP en D66 om een landelijk kennisinstituut voor nazorg corona-patiënten in Noord-Brabant op te richten.

Aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer

SP en D66 willen dat er in Noord-Brabant een landelijk kennisinstituut wordt opgericht om nazorg te bieden aan corona-patiënten. KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van circa 130.000 senioren in Noord-Brabant en (bestuurs)lid van de landelijke Koepel Gepensioneerden die ruim 300.000 senioren vertegenwoordigt, ondersteunt dit voorstel van harte. De impact van het coronavirus op de levens van mensen die ziek zijn geweest, is heel groot. Als gevolg van het virus voltrekt zich vooral onder ouderen een stille ramp.

Veel senioren hebben vragen over zingeving, verlies en het leven in het algemeen. De coronacrisis roept nieuwe levensvragen op. Vragen over de waarde van het leven, over het er mogen zijn als oudere, over eenzaamheid, afscheid nemen of het juist geen afscheid hebben kunnen nemen. KBO-Brabant heeft een groep getrainde vrijwilligers klaarstaan om hierover met leden en niet-leden telefonisch in gesprek te gaan.

Ruim vóór de coronacrisis waren wij reeds begonnen met de voorbereidingen voor het project Ons Gesprek. In samenwerking met onder meer netwerken palliatieve zorg heeft KBO-Brabant elf vrijwilligers geworven en is een pilot-training ontwikkeld en uitgevoerd. Onze vrijwilligers zijn zorgvuldig gescreend en hebben een relevante beroepsmatige achtergrond als theoloog, docent, maatschappelijk werker, human resource manager, psychiatrisch verpleegkundige en klinisch psycholoog. In een training van zeven dagdelen, verzorgd door docenten van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen, Levenslint en De Vonk, hebben deze vrijwilligers zich verder verdiept in gesprekstechnieken en zingevingsvragen en zijn daarmee toegerust om met senioren in gesprek te gaan over vragen als: Heb ik het wel goed gedaan? Is dit alles? En vooral nu: Hoe geef ik het een plek dat ik geen afscheid van een dierbare heb kunnen nemen? Of: Doe ik er op mijn leeftijd nog wel toe? Vragen die mensen wellicht niet zo makkelijk met naasten willen of kunnen bespreken, omdat ze te gevoelig liggen of omdat deze naasten er niet (meer) zijn. Vragen die nu, door de crisis, helaas nog actueler en talrijker zijn dan voorheen. Om senioren met levensvragen ondanks de huidige contactbeperkingen toch van dienst te kunnen zijn, is de vrijwilligersgroep beschikbaar voor telefonische gesprekken over levensvragen. Gelet op de specifieke problematiek die het coronavirus met zich meebrengt, worden onze vrijwilligers bovendien begeleid door Judith Wilmer, klinisch geriater van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

KBO-Brabant heeft 286 lokale afdelingen en werkt volgens het principe voor, door en met ouderen. Wij delen van harte uw pleidooi om nu te leren van de lessen uit de tijd van de Q-koorts, waarbij onze provincie Noord-Brabant eveneens onevenredig hard werd getroffen. Wij zijn van harte bereid èn toegerust om samen te werken met het op te richten instituut en onze bijdrage te leveren in communicatie, onderzoek en daadwerkelijke nazorg.

Met vriendelijke groet,

Leo Bisschops, voorzitter
Gérard Mustert, secretaris

KBO-Brabant