7 januari 2020

Koepel Gepensioneerden

Nederland kent sinds begin van dit jaar één nationale organisatie voor gepensioneerden: de Koepel Gepensioneerden. Per 1 januari 2020 zijn ruim 150 seniorenorganisaties opgegaan in de Koepel Gepensioneerden. De seniorenorganisaties maken zich zo klaar voor de door minister Koolmees, sociale partners en SER beloofde toenemende betrokkenheid (aanwezigheid aan tafels) van de seniorenorganisaties.

De Koepel is met de aansluiting van grote partijen als KBO-Brabant en FASv de grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen.

Klik hier voor een artikel ‘Ouderen bundelen krachten voor een betere lobby’, op de website van de Koepel; bron: Pensioen Pro 02-01-2020.

Klik hier voor het persbericht dat de Koepel Gepensioneerden stuurde aan de media.

Lees ook het artikel van de hand van de voorzitters van Koepel Gepensioneerden dat is gepubliceerd.