4 mei 2022

Langer Thuis/verpleeghuiszorg

Debat Langer Thuis/verpleeghuiszorg in de Tweede Kamer

Donderdag 21 april 2022 vond het commissiedebat over Langer thuis/verpleeghuiszorg/Wlz in de Tweede Kamer plaats. KBO-Brabant vindt het onverantwoord om niet meer te investeren in verpleeghuiszorg omdat er nog geen volwaardig alternatief gerealiseerd is. Bovendien ligt er een enorm personeelstekort op de loer en vraagt de werving van personeel en goed werkgeverschap om blijvende investeringen in de verpleeghuiszorg. Als input voor het debat schreven wij een brief naar de Kamerleden met een aantal aandachtspunten:

  • Houd je aan de afspraak dat er in de komende vijf jaar landelijk 60.000 geclusterde woonvormen en nultredenwoningen specifiek bestemd voor ouderen moeten worden gerealiseerd. Ook moeten er 25.000 extra verpleegzorgplaatsen bijkomen. Minister Helder heeft echter gezegd dat er geen extra intramurale verpleeghuiszorgplaatsen bijkomen vanwege de personeelstekorten. Dus geen kamer in een zorginstelling, met 24-uurs toezicht door professionals. Maar alleen intensieve verpleegzorg aan huis, met steun van mantel- en wijkzorg en technologie. Fleur Agema van de PVV diende hierover twee relevante moties in: klik hier voor de ene en  klik hier voor de andere.
  • Werving en behoud zorgpersoneel blijft een aandachtspunt. Fleur Agema van de PVV diende hierover een relevante motie in: klik hier.
  • Veel wordt verwacht van integrale zorg en samenwerking tussen zorgverleners, zoals de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige, apotheker of tandarts. Ouderen maken gebruik maken van zorg en ondersteuning vanuit verschillende domeinen (Wmo, Zvw en Wlz). Is de minister bereid om het budget voor wijkverpleging in de komende jaren evenredig met stijgende complexiteit van zorg thuis te vergroten?

CDA en VDD willen dat er een brede en integrale vergrijzingsagenda komt: klik hier.

Op 10 mei wordt over de moties gestemd.

Lees de volledige brief die KBO-Brabant stuurde hier.