13 februari 2019

Manifest aangeboden aan lijsttrekkers

Maandag 10 februari overhandigden tien maatschappelijke organisaties hun manifest ‘Samen doen, samen oplossen’ aan de lijsttrekkers (of hun plaatsvervangers) van de politieke partijen in Brabant. Met het oog op de aanstaande verkiezingen van Provinciale Staten werd de provincie uitdrukkelijk uitgenodigd (weer) aan boord te komen als het gaat om een sociaal-economische agenda voor Brabant. KBO-Brabant voorzitter Leo Bisschops: “We zien dat het aantal senioren in Brabant steeds verder groeit. Er dreigt een fors probleem voor ouderen.” Het manifest begint met de belangrijkste problemen, onderbouwd met cijfers. Zo zou het aantal ouderen boven de 65 jaar tussen 2016 en 2040 met meer dan vijftig procent toenemen.

Volgens Bisschops is het erg belangrijk dat de provinciale overheid hierbij betrokken is. “De provincie is de afgelopen vier jaar vooral bezig geweest met economische zaken, nu is het tijd dit ook te combineren met het sociale terrein.” Het is daarom niet toevallig dat het manifest ruim een maand voor de Provinciale Statenverkiezingen wordt aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen.

De provincie Noord-Brabant is volgens de partners van het manifest onmisbaar om de zorg voor ouderen beter te regelen. “Zij kan deskundigheid inbrengen. De provincie heeft een verbindende rol”, legt Bisschops uit. “Geen enkele partij kan het probleem omtrent het groeiend aantal ouderen alleen oplossen. We moeten deze uitdaging gezamenlijk aangaan, daar kan en mag de provincie niet in ontbreken.”

Bijna alle aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen waren aanwezig om het manifest in ontvangst te nemen.

In ledenmagazine Ons van maart komt een reportage van deze bijeenkomst; daarin komen de lijsttrekkers met hun reactie.

Klik hier voor het manifest en de overwegingen erachter.