7 mei 2020

Nieuw provinciebestuur Brabant

Brabant heeft een nieuw provinciebestuur en een nieuw bestuursakkoord 2020-2023: Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant. Een ambitieus plan voor een bestuursperiode waarvan al een jaar is verstreken.

Tien maatschappelijke organisaties zijn niettemin verheugd in het bestuursakkoord klip en klaar te lezen: “We gaan samenwerken met de opstellers van het sociaal-economisch manifest ‘Samen Doen – Samen Oplossen’ om de uitdagingen rondom wonen gezamenlijk op te pakken. We hebben hierbij ook specifiek aandacht voor de gevolgen van de vergrijzing voor de Brabantse woningmarkt. We onderzoeken de mogelijkheden om kleinschalige clusters van wonen en zorg – eventueel in combinatie met erfgoed – mogelijk te maken. We bekijken welke provinciale regelgeving remmend werkt op de realisatie van mantelzorg- en kangoeroewoningen en komen waar nodig en mogelijk tot aanpassingen.”

Lees hier verder voor het persbericht dat wij op 7 mei verstuurden.