19 april 2021

Noodklok geluid

Het Bestuurlijk Netwerk Kwetsbare Ouderen en Dementie roept het Rijk op om door te gaan met vaccineren. Zij doen dit regiobreed en vanuit alle betrokken organisaties die dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van corona. Het betreft een dringende oproep aan de Rijksoverheid, het OMT en het RIVM: ga door met het zetten van de vaccinaties met Astra-Zeneca en het Janssen vaccin. Geef inwoners de keuzevrijheid op basis van ‘informed consent’ om wel of niet voor vaccinatie met deze vaccins te kiezen. Snelle vaccinatie is de enige oplossing om uit deze crisis te komen, die mensen en bedrijven op dit moment zoveel schade berokkent. Er is duidelijkheid en snelheid geboden, omdat de huidige situatie onhoudbaar dreigt te worden, zowel medisch, economisch als sociaal maatschappelijk.

Het Bestuurlijk Netwerk Kwetsbare Ouderen en Dementie bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale huisartsengroepen, ziekenhuizen, GGZ, VVT instellingen, thuiszorg, netwerk dementiezorg, gemeenten en KBO-Brabant en overlegt in coronatijd tweewekelijks om de situatie in onze regio* te bespreken en de zorg voor de kwetsbare ouderen te verbeteren door samenwerking.

Ellen Huijbers, voorzitter van dit netwerk, licht toe: “Ook deze week bespraken we de urgente situatie waar ziekenhuizen zich in bevinden, vanwege -opnieuw- flinke opschaling van de COVID zorg en tegelijkertijd het stoppen van het vaccineren van (thuis)zorgmedewerkers. We zien een schisma ontstaan in de samenleving, waarin enerzijds de roep om meer ruimte in de maatregelen klinkt en anderzijds de nog steeds oplopende besmettingscijfers nopen tot voorzichtigheid. Zorgmedewerkers zijn inmiddels aan het eind van hun latijn door de uitputtingsslag die corona heet.”

De enige weg uit deze slepende crisis is een snelle vaccinatie van kwetsbare groepen, mantelzorgers en (thuis)zorgmedewerkers in onze regio. Voor de medici onder de deelnemers van het overleg is het onbegrijpelijk dat het minimale risico op trombose steeds opnieuw het vaccinatieprogramma stagneert. Zij zien dagelijks dat dit meer levens kost en risico’s met zich meebrengt dan het doorzetten van het vaccinatieprogramma. De andere organisaties hebben te kampen met de druk vanuit de samenleving. De huidige communicatie schept veel onduidelijkheid bij zowel inwoners als zorgmedewerkers. Dit vraagt om een helder perspectief op korte termijn

De deelnemers van dit overleg hebben hun landelijke koepelorganisaties aangeschreven en gevraagd deze oproep te ondersteunen in woord en daad.

  • Ellen Huijbers, DOH, namens de huisartsengroepen (voorzitter overleg)
  • Erik-Jan Borgmeijer, St. Anna ziekenhuis en Ananz
  • Monique Hertogs, Archipel, en Jessica Vogel, Zorg in Oktober, namens VVT instellingen
  • Charles Laurey, Zuidzorg, namens thuiszorgorganisaties en Netwerk Dementie
  • Leo Bisschops, KBO Brabant
  • Machteld Ploeg, GGzE
  • Lex van Eijndhoven, WIJEindhoven
  • Mariënne van Dongen-Lamers, gemeente Veldhoven, namens Algemeen Bestuur GGD Brabant Zuidoost

* Deze zorgregio beslaat het verzorgingsgebied: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonk, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.