12 augustus 2019

Onderbenutting zorgtoeslag

Zo’n 450.000 Nederlanders hebben geen financiële tegemoetkoming voor de zorgpremie aangevraagd, terwijl zij daar wel recht op hadden. Volgens berekeningen van Independer lieten zij gezamenlijk een bijdrage van 100 miljoen euro liggen (AD, 7 augustus 2019).

Tool van de belastingdienst
Om het mensen makkelijker te maken, heeft de belastingdienst een speciale tool waarmee zij kunnen berekenen of zij recht hebben op zorgtoeslag. De belastingdienst heeft hierover contact opgenomen met KBO-Brabant.  Afgesproken is dat wij bekendheid geven aan de rekenhulp via de opleidingen voor de belastinginvullers. Daarnaast wijzen KBO-Afdelingen eveneens op de mogelijkheid om zorgtoeslag aan te vragen en jaarlijks aan te passen.

KBO-Brabant: schaf zorgtoeslag af
In gesprek met de Tweede Kamer over armoede onder ouderen hebben wij gezegd dat ouderen niet alle mogelijkheden benutten en dat de vele compensatieregelingen onnodig complex zijn. Veel ouderen vragen geen zorgtoeslag aan omdat zij bang zijn dat zij een enorme rekening gepresenteerd krijgen als zij iets te veel zorgtoeslag hebben gekregen. Wat ons betreft moet de zorgpremie omlaag en volledig inkomensafhankelijk worden zodat het rondpompen van geld niet meer nodig is. Momenteel vindt een IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) plaats naar de effectiviteit van de verschillende toeslagen. In het najaar wordt de rapportage verwacht. Wij hopen dat de huidige onderbenutting van zorgtoeslag wordt meegenomen en dat de kostbare systematiek van zorgtoeslag wordt afgeschaft.