22 februari 2021

Onderzoek pensioenstelsel nodig

Op 25 februari stuurden wij een brief aan alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hierin benadrukken wij de noodzaak van een parlementaire ondervraging naar de misstanden in ons pensioenstelsel sinds invoering van de Pensioenwet 2007. KBO-Brabant steunt het verzoek van diverse pensioenbelangenorganisaties om zo’n mini-enquête uit te voeren. Op 3 februari 2021 is dit verzoek aan de orde geweest in het procedureel overleg van de vaste commissie SZW en over het verkiezingsreces getild.

KBO-Brabant hoopt van harte dat de nieuwe Tweede Kamer dit verzoek zo spoedig mogelijk na installatie wel zal willen behandelen. Erg gerust zijn we daar echter niet op, getuige de reacties van politieke partijen op de vraag of zij bereid zijn het verzoek om een parlementaire ondervraging inzake het pensioenstelsel te steunen. In de jongste uitgave van ons ledenmagazine Ons maken we de tot nu toe schrale balans op. Bedoeld artikel treft u hier aan.

Voor en door werknemers in Nederland wordt meer en langer pensioenpremie betaald dan in ons omringende landen, ze krijgen korter pensioen uitgekeerd en dat pensioen wordt in veel gevallen ook nog eens langdurig niet geïndexeerd en zelfs gekort. Daardoor lopen aanvullende pensioenen van gepensioneerden nu al 20 tot 25 procent in koopkracht achter op de stijging van de uitgaven. Ook voor mensen die nu nog pensioen opbouwen geldt dat zij straks maar zeer beperkt delen in het rendement dat fondsen wél behaald hebben met hun premies. Een niet geïndexeerde opbouw levert geen goed pensioen op en daarmee hebben huidige en voorgaande volksvertegenwoordigers een enorme last doorgeschoven naar toekomstige generaties die de dán gepensioneerden via een hoger dan nodig eerste pijlerpensioen (AOW) moeten voorzien van een menswaardige oudedagvoorziening.

Klik hier voor de volledige inhoud van de brief.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.