15 juli 2021

Onderzoek vrijwilligers

KBO-Brabant doet mee met een groot landelijk onderzoek naar de beweegredenen van oudere vrijwilligers om na de coronacrisis vrijwillig actief te blijven. Het onderzoek is opgezet door Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Deze informatie is belangrijk omdat tijdens de coronacrisis het aantal actieve vrijwilligers sterk is gedaald. Door inzicht in de beweegredenen van vrijwilligers boven de 55 jaar kunnen we deze oudere groep aanspreken om vrijwilligerswerk te (blijven) doen. Hiervoor hebben we de hulp nodig van Afdelingen.

Door de coronacrisis is het vrijwilligerswerk in uw Afdeling misschien tijdelijk of voor langere tijd gestopt. Ook kan het zijn dat er juist meer of ander vrijwilligerswerk mogelijk is geworden. Om inzicht te krijgen in de overwegingen van vrijwilligers van 55 jaar en ouder om vrijwillig actief te blijven na deze crisis is het onderzoek gestart.

Graag vragen we u om deze vragenlijst vanuit het perspectief van uw Afdeling in te vullen (we gebruiken hier in de vragenlijst het woord organisatie voor). U bent er maximaal 10 minuten mee bezig. Vanzelfsprekend zijn uw antwoorden anoniem en worden de uitkomsten alleen gebruikt voor dit onderzoek. Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Ronald Hetem, verbonden aan het programma Samen Ouder Worden bij NOV: r.hetem@nov.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Klik hier voor de link naar het onderzoek.