6 juli 2022

Congres en woon-zorgmarkt succes

Bouwstenen voor de toekomst

Zaterdag 2 juli organiseerden wij ons jaarlijkse congres met aansluitend een woon-zorgmarkt. We waren te gast in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.

  • Alle sprekers willen wij heel hartelijk danken voor hun bijdrage: minister Conny Helder, gedeputeerde Erik Ronnes, wethouder in Meierijstad Rik Compagne, bestuursvoorzitter Pantein Pauline Terwijn, Karin Linders van BrabantWonen (die in de laatste minuut inviel voor Harrie Windmüller!) en onze voorzitter Leo Bisschops.
  • Dagvoorzitter Arjo Kraak leidde alles in goede banen.
  • Ook alle standhouders van de markt in de middag: dank voor jullie inzet!
Klik hier voor een overzicht van de organisaties die zich presenteerden en ook voor de gehouden workshops.

Het Brabants Dagblad was de hele dag aanwezig en besteedde er een artikel aan. Lees het hier.

In ledenmagazine Ons van september doen wij uitgebreid verslag van de dag.

Achtergrondinformatie, thema
Door de vergrijzing en de toenemende zorgvraag, in combinatie met een voorzien tekort aan zowel zorgverleners als mantelzorgers, staan we voor een complexe maatschappelijke uitdaging. Want hoewel de vraag zal gaan verdubbelen, zal de verpleeghuiscapaciteit niet groter worden, de thuiszorgcapaciteit overigens ook niet.

Oplossingen moeten uit andere richtingen komen. Langer thuis wonen met technologische hulpmiddelen, sociale netwerken, ondersteuning door vrijwilligers en mantelzorgers, gemeenschappelijk wonen, intensievere zorg thuis. Een heel spectrum dus, van enerzijds geen hulp nodig tot anderzijds intensieve professionele hulp nodig, met alles er tussenin en ultiem uitmondend in opname in een verpleeghuis.

Welke partijen spelen daarin een rol? En wat kunnen zij samen bijdragen aan oplossingen?

Het thema is vooral gericht op zorg thuis, in een passende woning en woonomgeving, ook figuurlijk in de zin van sociale netwerken. Passend wonen is een deel van de oplossing. Vanuit de overheid wordt daarvoor de nadruk gelegd op een gemeentelijke woonzorgvisie met een heldere uitvoeringsagenda en prestatieafspraken tussen overheid, zorgorganisatie, woningaanbieders en seniorenverenigingen. En dat is precies de ‘vierhoek’ die wij op het congres en de woon-zorgmarkt aan het woord lieten.