11 januari 2022

Ontkoppeling minimumloon en AOW

De senioren netwerken van CDA, D66 en VVD stuurden een brief aan de fracties van CDA, D66, CU en VVD met hun zorgen over de ontkoppeling van minimumloon en AOW.

“Het regeerakkoord omvat een regeling voor het extra verhogen van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen, behalve de AOW. Wij achten deze ontkoppeling verkeerd, onnodig en seniorenonvriendelijk.”

“We hopen en verwachten, dat u onze noodkreet ter harte neemt en omzet in het besluit de volledige koppeling in stand te houden.”

Lees hier de hele brief.