26 november 2020

Onze bodemprocedure Pensioenwet

Rechtszaak KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud versus Nederlandse Staat

Wij stuurden onderstaand bericht op 25 november aan de pers.

Naar aanleiding daarvan publiceerde Follow The Money een helder artikel, lees het hier.

Ook Elseviers Weekblad  heeft een artikel op zijn website geplaatst. Lees het hier.

Dit is de link naar de ingekorte video-opname van deze zaak op vrijdag 27 november, zodat u kunt nazien.

 

Persbericht

Vrijdag 27 november 2020 vindt om 09.30 uur bij de Rechtbank in Den Haag een besloten zitting plaats in de bodemprocedure die Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn gestart tegen de Nederlandse Staat. Beide belangenorganisaties betogen dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese richtlijnen, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs gekort. Het team van advocaten dat namens eisers optreedt bestaat uit mr. Koen Vermeulen (GMW Advocaten) en prof. dr. mr. Hans van Meerten, hoogleraar Europees pensioenrecht. De rechtszitting is te volgen via een livestream.

Waar gaat het om?
Pensioenfondsen ontvangen pensioenpremies en beleggen die. Na pensionering ontvangen werknemers hun ingelegde premie, vermeerderd met de opbrengsten van beleggingen als pensioen. Een rendement op die beleggingen van 2,5 à 3% per jaar is ruim voldoende om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Al jaren behalen de pensioenfondsen een gemiddeld rendement van meer dan 5%, waardoor het totale vermogen van alle fondsen in Nederland de afgelopen twaalf jaar meer dan verdubbeld is tot circa 1.600 miljard euro.

Een Europese richtlijn schrijft voor dat pensioenfondsen hun vermogen ‘prudent’ ofwel voorzichtig dienen te beleggen en het is aan de individuele lidstaten om in te vullen wat dat inhoudt. Tot 2007 mochten onze fondsen er wettelijk van uit gaan dat ze een rendement op hun beleggingen zouden halen van 4%. De Nederlandse regering heeft in de Pensioenwet 2007 echter bepaald dat prudent beleggen inhoudt dat er bij het bepalen van de opbrengsten van de beleggingen gedaan moet worden alsof er alleen nog maar wordt belegd in risicoloze staatsleningen. Het rendement daarop is al jaren nagenoeg nihil en als je van deze extreem lage zogenaamde ‘rekenrente’ uit moet gaan, is dit niet genoeg om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. In werkelijkheid wordt er natuurlijk niet alleen in staatsleningen belegd, maar ook in zaken die veel meer opbrengen zoals aandelen en onroerend goed, zodat er – zelfs de jaren van de financieel-economische crisis én dit jaar van de Covid-19-pandemie meegerekend – langdurig een gemiddeld rendement van meer dan 5% wordt gehaald.

Hoewel de meeste pensioenregelingen op papier collectieve uitkeringsovereenkomsten worden genoemd, zijn het in de praktijk collectieve premieovereenkomsten. De meeste pensioenuitkeringen zijn immers niet gegarandeerd: indexatie blijft al jaren uit, er is reeds gekort en nieuwe kortingen dreigen. In de rechtszaak die KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud tegen de Nederlandse Staat hebben aangespannen, wordt betoogd dat de strenge (buffer)eisen van de Europese richtlijn op basis waarvan de Staat voor de extreem lage rekenrente heeft gekozen, alleen zouden mogen gelden voor die pensioenfondsen die een gegarandeerd pensioen uitkeren en dus niet voor zogeheten collectieve premieovereenkomsten. Wanneer de rechter dit standpunt volgt, vervalt de wettelijke basis onder de noodzaak van extra buffers en daarmee onder bevriezen en korten van pensioenen.

De procedure wordt financieel ondersteund door de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) en vele andere organisaties en particulieren.

Dit is de link van de rechtbank in Den Haag zelf, met een korte inhoudelijke samenvatting van wat wordt geëist.

Uitspraak is 10 februari.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.