25 juni 2019

Onze input voor debat VWS

Op 26 juni  debatteerden de leden van de vaste commissie van VWS van de Tweede Kamer over de Wmo. Ter voorbereiding daarop stuurden wij, mede uit naam van de  PVGE, aan deze Tweede Kamerleden een mail met bijlagen. Wij maakten daarin duidelijk dat we op korte termijn een adequate oplossing willen voor de langslepende problematische praktijk van het resultaatgericht indiceren. Wij verzochten de Kamerleden met klem om bij de minister binnen afzienbare tijd een werkbare oplossing voor alle hulpvragers af te dwingen. De minister moet als systeemverantwoordelijke ingrijpen.

Klik hier om het debat terug te zien via debat gemist.

Inhoud van de mail d.d maandag 24 juni

Geacht Kamerlid,

Op 26 juni aanstaande debatteert u over de Wmo. Belangenvereniging KBO-Brabant met 130.00 leden en PVGE (Philips seniorenvereniging) met 10.000 leden willen op korte termijn een adequate oplossing voor de langslepende problematische praktijk van het resultaatgericht indiceren. De gevolgen voor oudere hulpvragers maken wij van zeer dichtbij mee. Zij verkeren in grote onzekerheid en verantwoord langer thuis wonen wordt hen onmogelijk gemaakt. Onze vrijwilligers die als onafhankelijk cliëntondersteuners optreden en aanvullende juridische ondersteuning bieden maken op een aantal plaatsten momenteel overuren. De rechtspositie van de hulpvragers is ondermaats.

Gemeenten in Noord-Brabant, waarvan Eindhoven de kroon spant, vinden dat er recht is op een ‘schoon en leefbaar huis’ zonder een concreet aantal uren te benoemen. Vele andere gemeenten houden vast aan het resultaatgericht indiceren nu blijkt dat de minister dit beleid steunt. De Centrale Raad van Beroep heeft echter eerder deze werkwijze beoordeeld als te weinig concreet en onduidelijk voor de ontvanger van de maatwerkvoorziening.

De huidige impasse levert veel onzekerheid en stress op voor oudere hulpvragers. Het grootste probleem is dat hulpvragers niet weten waar ze aan toe zijn. Juist dit punt heeft de rechter onwettig genoemd en in de nieuwe regelgeving zal deze onzekerheid blijven bestaan. De manier waarop het resultaat behaald moet worden blijft onderwerp van gesprek tussen hulpvrager en de aanbieder. Daarmee worden lastige vragen op het bordje gelegd van de hulpvrager en de hulpverlener, terwijl ze thuishoren bij de gemeente en de aanbieders. In Eindhoven hebben al circa 300 senioren die voorheen nog nooit een bezwaar hadden ingediend hun hulpvraag al in de rechtszaal moeten bepleiten. En nog weten ze niet waar ze aan toe zijn. De minister kiest met zijn beleid partij voor gemeenten en aanbieders en niet voor hulpvragers.

Wij verzoeken u met klem om bij de minister binnen afzienbare tijd een werkbare oplossing voor alle hulpvragers af te dwingen. De minister moet als systeemverantwoordelijke ingrijpen.

Resultaatgericht indiceren betekent een uitholling van de wet die juist tot doel heeft om mensen te ondersteunen bij hun streven om langer thuis te blijven wonen. In de bijlagen vindt u eerdere brieven van KBO-Brabant en PVGE die een beeld geven van de problematische praktijk van resultaatgericht indiceren.

Met vriendelijke groet,
namens KBO-Brabant en PVGE

drs. L.G.M. Bisschops,
voorzitter

Bijlagen

Klik hier voor de brief d.d. 19 april 2019 en hier voor de brief d.d. 13 september 2018.