25 november 2020

Oproep aan Tweede Kamer

In de week van 30 november vindt de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS plaats. Dit debat zou eigenlijk in de week van 4 november plaatsvinden, maar werd uitgesteld. De Koepel Gepensioneerden stuurde mede namens KBO-Brabant een brief naar de leden van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ter voorbereiding hierop.

‘Belangenvereniging KBO-Brabant van 125.000 senioren die samen met de Koepel Gepensioneerden 300.000 ouderen vertegenwoordigt, betreurt het dat in de VWS-begroting weinig aandacht is voor zorg en ondersteuning van ouderen in de thuissituatie. Zorg goed voor zorgbehoevende ouderen thuis is dan ook onze oproep.

Vanzelfsprekend wordt in de Miljoenennota veel aandacht besteed aan de aanpak en de gevolgen van de coronacrisis. Maar we zien te weinig aandacht voor ouderen en wat er nodig is om hen thuis van goede zorg te voorzien. Een goed steunnetwerk voor thuiswonende ouderen is noodzakelijk.

Wij willen dat mantelzorgers zich gesteund voelen om de zorg voor een naaste vol te houden. Verder vragen we aandacht voor coronavaccinatie. Wij willen dat ouderen geïnformeerde keuzes kunnen maken en ten aanzien van digitale zorg niet aan de zijlijn blijven staan.’

 

Lees hier de hele brief. Klik hier voor informatie op de website van de Tweede kamer.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.