4 augustus 2021

Oud en jong helpen elkaar

Koepelverenigingen KBO-Brabant, FASv en Koepel Gepensioneerden zoeken 75 lokale seniorenverenigingen om deel te nemen aan een groot stageproject voor mbo-studenten ten dienste van ouderen. Hiervoor hebben de drie verenigingen subsidie gekregen van het ministerie van VWS in het kader van het maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl in coronatijd. Het streven is om deze intergenerationele samenwerking ook in de toekomst voort te zetten.

Welzijn en fysieke gezondheid van senioren
Het coronavirus en de coronamaatregelen hebben niet alleen een grote weerslag op de zorg en de economie, maar ook op het welzijn en de fysieke gezondheid van ouderen. De eenzaamheid onder thuiswonende ouderen is groot en ondanks de hoge vaccinatiegraad, blijken veel ouderen minder contact te hebben met anderen dan voor corona. Seniorenverenigingen merken dat ouderen het vaak nog niet aandurven om weer deel te nemen aan ontmoetingsactiviteiten en klinisch geriaters sloegen onlangs alarm dat ouderen in de knel komen door eenzaamheid of lichamelijke problemen. “Isolatie wordt nu een groter gevaar dan het coronavirus.” Klik hier voor een artikel daarover in onder andere ED en  Parool.

Jongeren zoeken stageplaatsen
Ook jongeren hebben het zwaar in coronatijd. Zo kampen mbo-opleidingen al ruim een jaar met een tekort van ruim 20.000 stageplaatsen. Door de coronacrisis waren er ook minder praktijklessen. Vooral voor eerstejaars mbo-studenten zijn weinig stageplaatsen beschikbaar omdat hun beroepsvaardigheden doorgaans nog beperkt zijn en organisaties en bedrijven weinig begeleidingsmogelijkheden kunnen bieden vanwege onder meer thuiswerkend personeel. Al met al krijgen studenten zo niet de praktische verrijking die ze mogen verwachten van hun eerste studiejaar. Het tekort aan stageplaatsen kan leiden tot studievertraging en een tekort aan goede vakmensen in de toekomst.

Win/Win voor beide groepen
Door de problemen van jong en oud bij elkaar te brengen, beogen de drie koepelverenigingen bij te dragen aan een oplossing. Het plan is om komend schooljaar vanuit 75 lokale seniorenverenigingen in Nederland 750 mbo-stageplaatsen te bieden voor 16 uur per week gedurende drie maanden. Door stagiairs in opleiding voor diverse beroepen – zorg, bouw, techniek, horeca, kapper, etc. – te koppelen aan vrijwillige oudere begeleiders, ontstaan 75 intergenerationele en multidisciplinaire teams. Elk team start met een workshop waarin de opdracht luidt om een outreach-programma op te stellen voor de ouderen in wijk, dorp of gemeente waar de seniorenvereniging is gevestigd. Het vertrouwd maken van ouderen met digitalisering is een verplicht onderdeel van elk outreach-programma, maar de precieze invulling en wijze van uitvoering mag elk team zelf bepalen.

Het opdoen van relevante werkervaring, passend binnen de leerdoelen, is uitgangspunt voor de mbo-studenten. Het weer opstarten met een vernieuwend aanbod van activiteiten voor ouderen is uitgangspunt voor de lokale seniorenverenigingen.

Maar daarnaast valt er voor oud en jong nog zoveel meer te halen in dit project, niet in de laatste plaats onderling begrip, waardering en solidariteit in een sterk vergrijzende samenleving en het ervaren van zingeving.

Meedoen?
Elk projectteam krijgt een uniform werkbudget van € 8.250,- voor de uitvoering van zijn programma. Dit bedrag is inclusief een stagevergoeding van € 3.000,- (€ 300 per stagiaire voor een stageperiode van drie maanden). Eén van de voorwaarden voor seniorenverenigingen om deel te kunnen nemen aan het Win/Win-project is dat ze aangesloten zijn bij KBO-Brabant, FASv of de Koepel Gepensioneerden. In overleg met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt erop toegezien dat deelnemende seniorenverenigingen voldoen aan overige voorwaarden, zoals het kunnen bieden van een veilige stageomgeving.

De projectleiding ligt bij KBO-Brabant. Geïnteresseerde seniorenverenigingen kunnen contact opnemen:

  • met een van de projectleiders: Ellen Willemsen of Thomas van Kuijk
  • e-mailadres: info@kbo-brabant.nl onder vermelding van ‘Win/Win-project’
  • telefoonnummer (073) 644 40 66

In de pers
Voorzitter Leo Bisschops en directeur Wilma Schrover zijn hierover geïnterviewd. Het artikel verscheen op 4 augustus in het Algemeen Dagblad, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN/De Stem en de Gelderlander: klik hier.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.