18 maart 2019

Oud-voorzitter Frans Slangen overleden

Tot ons verdriet is toch nog onverwacht op zondag 17 maart jl. onze oud-voorzitter Frans  Slangen op 75-jarige leeftijd overleden. Frans trad aan in maart 2012, op een roerig moment in de geschiedenis van onze vereniging. Onder zijn deskundige leiding wist KBO-Brabant zijn eigen weg te vinden als krachtige, zelfbewuste belangenbehartiger van senioren. We hebben hem leren kennen als een overtuigd voorstander van het verenigings- en coöperatiemodel; vertrouwd met en gehecht aan onze katholieke wortels; strategisch en doelgericht maar ook een democraat in hart en nieren; creatief en vooral onorthodox; verre van naïef maar vol vertrouwen dat de mens geneigd is tot het goede; ongevoelig voor het aanzien des persoons; grenzeloos loyaal aan diegenen die hem dierbaar waren. Het was een groot voorrecht dat Frans vijf jaar lang onze voorzitter wilde zijn.