1 november 2023

Overzicht verkiezingsprogramma’s

Onze partner, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, heeft een inventarisatie gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Er is gekeken naar hun voorstellen voor het aanvullend pensioen en de AOW, maar ook naar belastingmaatregelen die partijen in petto hebben voor de inkomsten-, vermogens- en erfbelasting. Die zijn hier en daar vergaand en de moeite waard om kennis van te nemen.

Overzicht verkiezingsprogramma’s