28 juni 2022

Pensioenbijeenkomst SP in Tilburg

Onze pensioenen worden onzekerder door de verslechtering van de pensioenwet. De Wet Toekomst Pensioenen (WTP), wordt door de regering met grote haast door de Tweede Kamer gedrukt. Deze wet maakt onze pensioenen individueler en onzekerder, bovendien worden de onzinnige rekenregels die nu indexatie tegenhouden niet aangepakt.

Pensioenen gaan nog meer meebewegen met de financiële markten en verzekeraars zien hun kans schoon om meer geld te gaan verdienen aan pensioenen. Als verzekeraars steeds meer overnemen zullen we in de toekomst geen grip en zeggenschap meer hebben op ons pensioen. Bovendien blijft de AOW-leeftijd stijgen, is er geen regeling om op tijd te stoppen en gaan er miljarden(bonussen) van pensioengeld naar financiële instellingen en consultants. Dit raakt jongeren en ouderen keihard.

Kortom; tijd voor verzet!
Door het hele land organiseert de SP pensioenbijeenkomsten. Hier spreken de deelnemers, de pensioenexperts, activisten en SP-Kamerlid Bart van Kent elkaar over de afbraak van ons pensioenstelsel en hoe we dit samen kunnen stoppen. Mis het niet en zorg dat u erbij bent op een van deze bijeenkomsten. In Brabant kan dat in Tilburg, op 13 augustus.

In het kort

  • Pensioenbijeenkomst in Tilburg
  • 13 augustus, start 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur.
  • De precieze locatie volgt zodra deze bekend is via het mailadres dat u opgeeft.

Ga hier naar de pagina op de website van de SP. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst.