26 november 2019

Krantenberichten VGZ

Wat is er aan de hand?
Huisartsen in Son trekken aan de bel vanwege contracteerperikelen met zorgverzekeraars. Het gaat vaak om verschillende zorgverzekeraars, maar nu betreft het VGZ.

Hieronder volgt – op ons verzoek – de reactie van VGZ
‘U kunt gewoon naar uw huisarts blijven gaan en VGZ vergoedt alle huisartsenzorg vanuit de basisverzekering. VGZ  is nog in gesprek met zorggroep DOH en vertrouwt erop dat net als de afgelopen jaren tot goede afspraken kan worden gekomen. Ook over GGZ en ouderenzorg. Mocht in een uiterst geval geen contract tot stand komen, dan wordt alle basis huisartsenzorg ook zonder contract vergoed.

Zodra er meer duidelijkheid is over de precieze afspraken worden verzekerden via hun huisarts, indien nodig, geïnformeerd over de zorg in het komende jaar. Verzekerden hoeven nu dus niets te doen. Als er wél iets zou veranderen aan de huisartsenzorg in de regio, dan informeert VGZ verzekerden daarover vóór 31 december, zodat zo nodig nog iets aan de verzekering kan worden veranderd.

VGZ en de huisartsen willen hetzelfde: heldere afspraken over de zorg in de regio. Zodat een passend aanbod van zorg blijft bestaan én er gezamenlijk kan worden ingespeeld op het groeiend aantal ouderen en de knelpunten in de GGZ. De continuïteit van zorg gaat VGZ aan het hart, net zoals dat bij de huisartsen het geval is, die zich in de krant ongerust maken. Doorgaans kiest VGZ voor een gezamenlijke communicatie om patiënten goed en eenduidig te informeren. VGZ hoopt op korte termijn de gesprekken te kunnen afronden.’

Informatief filmpje
VGZ sluit contracten met zorginstellingen. Daarin staan afspraken over alles wat nodig is om goede zorg te leveren. Het totaalbedrag is het budget dat een instelling, zoals een ziekenhuis, kan uitgeven. Men noemt dit het omzetplafond. Wat betekent dit omzetplafond voor u? Klik hier voor een informatief filmpje.