28 januari 2022

Ruimere regels sociale woninghuur

De verruiming van de toewijzingsregels voor sociale huurwoningen met een huur boven € 633,25 (de zogeheten aftoppingsgrens) voor ouderen met alleen AOW, eventueel aangevuld met klein pensioen, maar wel met een vermogen boven de zorgtoeslaggrens is per 1-1-2022 een feit. Deze senioren mogen als zij dat wensen, op grond van hun vermogen, toch naar een duurdere sociale huurwoning. Een belangrijke verbetering aangezien een deel van de (nieuwere) seniorenwoningen in het huursegment boven die € 633,25 vallen. En daarmee komen er weer meer woonmogelijkheden naar wens voor senioren, en dat draagt dan ook weer bij aan de doorstroming op de woningmarkt.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Klik hier voor een overzicht van woningcorporaties in Noord-Brabant.

Klik hier voor het persbericht dat wij hierover op 1 februari verstuurden.